Utvikling:

HOTELL: Ragde Eiendom ønsker å undersøke mulighet og premisser for bruksendring av deler av bygget til hotell og utadrettede formål.

Ragde Eiendom vil bygge om og flytte hovedkontoret hit

Bygget har vært hovedkvarteret til NAV. Snart kan ett av Norges største eiendomsselskaper være på vei inn.

Publisert

På vegne av Ragde Eiendom har Kristin Jarmund Arkitekter bedt om forhåndskonferanse byggesak for Sannergata 2. Eksisterende bebyggelse stod ferdig i 2002, og har inntil nylig vært benyttet som NAVs hovedkvarter i Oslo. Det meste av NAVs virksomhet er nå flyttet ut, og de siste leieforholdene vil avsluttes i første del av 2023.

Dagens situasjon.

Arkitektselskapet påpeker i henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) at bygningsmassen er typisk for sin tid, både i forhold til arkitektur og bygningsmessige og tekniske løsninger. Det har ikke vært gjennomført fornyelser, rehabilitering eller oppgradering av betydning hverken for bygningsmassen eller tekniske anlegg siden ferdigstillelsen.

– Bygningsmassen fremstår i dag derfor noe utdatert både mht. arkitektonisk uttrykk, funksjonalitet og tekniske løsninger, og også ganske innadvendt. Især fremstår bygget avvisende ift. tilstøtende byrom, gater og parkområde, skriver Kristin Jarmund Arkitekter.

– Ragde Eiendom har nylig overtatt eiendommen for å legge sitt hovedkvarter hit, og ønsker samtidig å revitalisere og utvikle eiendommen. Dette både i forhold til å optimalisere dagens bygningsmasse mht bruksverdi og innhold, og i forhold til å aktivisere den med økt grad av henvendelse og tilknytning til omkringliggende byområde. Med sin sentrale og gode beliggenhet i randsonen av Grünerløkka og ut mot Akerselva bør det være et stort potensial for at eiendommen kan bli en fantastisk ny «Hub» for dette området, heter det i hevendelsen til PBE.

Ombyggingen skal også ha et klart miljøfokus. Det er en målsetting om BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good» og evt. andre sertifiseringsordninger. Mulighet for ombruk/gjenbruk vil undersøkes.

– Ragde Eiendom er ellers en betydelig aktør i området forøvrig, med en overordnet interesse for å aktivisere bymiljøet på en positiv måte, skriver arkitektselskapet.

I forhåndskonferansen ønsker tiltakshaver å avklare handlingsrommet for utvikling av eiendommen innenfor gjeldende regulering. Følgende tiltak ønskes diskutert:

· Mulighet og premisser for bruksendring av deler av bygget til hotell og utadrettede formål

· Handlingsrom for til- og påbygg for å bedre byggets funksjonalitet og henvendelse mot omgivelsene

· Tekniske premisser ved ombygging og søknad

– Vår vurdering er at alle deltiltak både enkeltvis og som helhet i utgangspunktet bør være mulig å realisere innenfor eksisterende, gjeldende plangrunnlag for området; Kommuneplanen - og derfor kan gjennomføres direkte som byggesak. Det redegjøres nærmere for dette i den videre presentasjonen, heter det i hevendelsen til PBE.

Ifølge hjemmesiden til Ragde Eiendom har Sannergata 2 et areal på 11.187 kvadratmeter.

Estate Nyheter har tidligere omtalt at Ragde Eiendom i dag har sitt hovedkontor i Gladengveien 3B på Ensjø, og ønsker et påbygg med to etasjer over eksisterende byggs hovedfløy. PBE har stoppet dette planinitiativet, men Ragde Eiendom har bedt Bystyret om en ny vurdering av saken.

Powered by Labrador CMS