Juss:

AVSTAND: Boligprosjektet i Sandakerveien 52 er beliggende et stykke unna der veistrekningen begynner.
AVSTAND: Boligprosjektet i Sandakerveien 52 er beliggende et stykke unna der veistrekningen begynner.

JM til sak mot Oslo kommune. Mener krav om kontantbidrag er urimelig

I forbindelse med et boligprosjekt på Torshov krever Oslo kommune 7,1 millioner kroner til oppgradering av en veistrekning. JM Norge mener veistrekningen ikke har noe med prosjektet å gjøre.

Publisert

I september 2019 fikk JM Norge rammetillatelse til å oppføre en blokk med 36 leiligheter over 9 etasjer i Sandakerveien 52. Eiendommen er beliggende på Torshov, øst for Akerselva og sør for den bevaringsverdige Blystadvillaen.

I forbindelse med utbyggingsavtalen krevde Oslo kommune et kontantbidrag på 7,1 millioner kroner. Dette beløpet skal gå med til en generell oppgradering av veistrekningen fra Storo-krysset til Åsengata.

– Vi mener kravet går utenfor det som det er hjemmel for i plan- og bygningsloven, sier Frode Brogren Lid, juridisk direktør i JM Norge.
– Vi mener kravet går utenfor det som det er hjemmel for i plan- og bygningsloven, sier Frode Brogren Lid, juridisk direktør i JM Norge.

Av postjournalen til Plan- og bygningsetaten fremgår det at JM Norge har gått til sak mot Oslo kommune i forbindelse med kravet om kontantbidrag. Dokumentene er unntatt offentlighet, men Frode Brogren Lid, juridisk direktør i JM Norge, bekrefter overfor Estate Nyheter at de har tatt ut stevning mot Oslo kommune.

– Boligprosjektet i Sandakerveien 52 er beliggende et stykke unna der veistrekningen begynner, og vi mener boligprosjektet ikke har nødvendig tilknytning til den generelle oppgraderingen av veistrekningen. Vi mener kravet går utenfor det som det er hjemmel for i plan- og bygningsloven, sier Brogren Lid.

Han påpeker at Sandakerveien 52 er et relativt lite boligprosjekt, samtidig som det kun er 12 parkeringsplasser i bygget. I tillegg kommer 95 sykkelplasser.

– Utover dette har vi ingen flere kommentarer, ettersom dette er en pågående sak, sier JM Norges juridiske direktør.

Powered by Labrador CMS