HOLDER STAND: Henning Lauridsen i Eiendom Norge påpeker at det dyre segmentet holder stand totalt sett. Det er solgt svært mange hytter både til mellom 5 og 10 mill. og over 10 mill.

Prisene for fritidsboliger steg med 10,1 prosent i 2022

- Fritidsboligmarkedet er tilbake på nivået før pandemien, mens prisene vokste i rekordtakt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Publisert Sist oppdatert

I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no fersk statistikk for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i 2022.

Statistikken viser at prisene for fritidsboliger steg med 10,1 prosent i 2022. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.965.980 kroner.

I 2022 ble det solgt 5.989 hytter i Norge – en nedgang på 30 prosent fra 2021

– Det har de siste 10 årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet som ble toppet med det sterke oppsvinget under pandemien. I 2022 har omsetningsvolumet falt tilbake til litt under før korona, og det til tross økt rente og høye strømpriser, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Mens prisutviklingen i boligmarkedet avtok gjennom 2022, har det ikke skjedd i hyttemarkedet, hvor det ble en en historisk prisvekst:

· Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.133.581 kroner, opp 9,1 prosent fra 2021

· Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.576.812 kroner, opp 12,8 prosent

· Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1.610.663 kroner, opp 7,5 prosent

– Den sterke prisveksten må sees i sammenheng med økt vilje til å prioritere fritidsbolig. Dessuten vil økt tilførsel av nyere hytter til brukthyttemarkedet også innebære at snittprisene i seg selv blir høyere, fordi kvaliteten på nyere hytter er høyere enn eldre hytter, sier Lauridsen.

Under pandemiene var det et skifte i antall omsetninger av hytter til en pris over 5 millioner. Dette segmentet har mer enn doblet seg i omfang. – Det som er oppsiktsvekkende i 2022, er det dyre segmentet holder stand totalt sett, og det er solgt svært mange hytter både til mellom 5 og 10 millioner og over 10 millioner kroner. Nivået er langt høyere enn før pandemien, sier han.

– Gitt at det gis en viss rabatt i formuesskatten for hytter generelt og dyre hytter spesielt, kan vi ikke utelukke at noe av veksten i dette segmentet skyldes at formueskatten generelt sett har økt mye de siste årene og at mange vil redusere formuesskatten gjennom dyre fritidsboliger, sier han.

I gjennomsnitt tok det 50 dager å selge en fritidsbolig, mens den typiske formidlingstiden var på 17 dager.

– Selv om volumet har gått mye ned sammenlignet med 2020 og 2021, går det fortsatt oppsiktsvekkende fort å selge en hytte i Norge. Spådommene om at hyttemarkedet skulle få seg knekk på grunn av høyere rente, høye strømpriser og generell usikkerhet i økonomien, ser ikke ut å slå til foreløpig, sier Lauridsen.

Omsetning i årets første seks uker er litt høyere enn i 2022, noe som indikerer en stabil utvikling i hyttemarkedet fremover.

Powered by Labrador CMS