KORTREIST BETONG: Dagens anlegg på Sjursøya leverer blant annet «kortreist» betong til bygging av Munchmuseet.
KORTREIST BETONG: Dagens anlegg på Sjursøya leverer blant annet «kortreist» betong til bygging av Munchmuseet.

Vil bygge nytt produksjonsanlegg på Sjursøya (+)

Ifølge Norbetong AS vil et nytt produksjonsanlegg for betong på Sjursøya i Oslo kunne motta og håndtere større volum enn i dag.

Publisert

På vegne av Norbetong AS har Norconsult bestilt forhåndskonferanse hos Plan-og bygningsetaten (PBE) fordi tiltakshaver ønsker å etablere et nytt produksjonsanlegg for betong på Sjursøya. Det nye anlegget skal erstatte dagens anlegg på eiendommen.

Det har de siste årene vært sett på flere alternativer for videreutvikling av Norbetongs virksomhet på Sjursøya.

– Nå er det igjen blitt aktuelt å bygge om og dermed forbedre og effektivisere anlegget på Sjursøya. Store deler av tilslaget til betongproduksjonen kommer allerede inn sjøveien. Ved en fornying av anlegget og etablering av større siloer, vil alt nødvendig tilslag komme til anlegget med båt. Dette vil i enda større grad knytte anlegget mot havnevirksomheten som er ønskelig skal skje på Sjursøya, skriver Norconsult i redegjørelsen til PBE.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.