Analyse:

HIGH-END: - I high-end-segmentet innen kontor ser vi priser som vi aldri tidligere har vært i nærheten av, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.
HIGH-END: - I high-end-segmentet innen kontor ser vi priser som vi aldri tidligere har vært i nærheten av, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.

«Prisvekst og økt interesse for Østfold- og Follomarkedet»

Ifølge markedsrapporten til Metra Næringsmegling søker stadig flere større virksomheter seg mot Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden. Logistikkeiendommer med strategisk beliggenhet og kontoreiendommer i high-end segmentet utpeker seg.

Publisert Sist oppdatert

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at flere av endringene sammenfaller med det nasjonale eiendomsmarkedet generelt og Oslo-markedet spesielt.

- Et eksempel er at større eiendommer og / eller ledige arealer som egner seg til lager/logistikk nær Oslo, er vanskelig å oppdrive, og de få som finnes blir uforholdsmessig dyre. Resultatet er at etterspørselen sprer seg som ringer i vannet ut fra Oslo, og at virksomheter på utkikk etter denne type eiendom, søker seg mot våre markeder. En annen trend viser økende interesse- og betalingsvilje for deler av kontormarkedet, som tradisjonelt har vært relativt beskjedent i Østfold / Follo-markedet, sier han.

Det er betydelig variasjon innen størrelse, standard, beliggenhet og pris på næringseiendom i Østfold / Follo-området, derfor opererer Metra Næringsmegling med følgende delområder: Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Follo og indre Østfold.

- Mindre markeder – eksempelvis Halden – har mer stabile priser, mens Fredrikstad og Moss – der aktiviteten er betydelig større – har mer markante markedsendringer. Generelt er regelen at jo nærmere Oslo man kommer, jo høyere pris og prisutvikling ser man. I high-end-segmentet innen kontor ser vi priser som vi aldri tidligere har vært i nærheten av, særlig i Fredrikstad og Moss, sier Wehn.

Metra Næringseiendom har hovedkontor i Moss, og teller per i dag 16 ansatte, fordelt på 3 avdelingskontorer i Østfold / Follo.

Powered by Labrador CMS