Artikkelforfatter er Anders Elling Petersen Johansen, senioradvokat, Kluge Advokatfirma.
Artikkelforfatter er Anders Elling Petersen Johansen, senioradvokat, Kluge Advokatfirma.

Nylig lovendring blir ikke det verktøyet vi trenger (+)

Det er mye bra i de nye reglene for sammenslåing av eierseksjonssameier som nylig trådte i kraft, men som verktøy i større utbyggingsprosjekter bidrar dessverre ikke lovforslaget med noen vesentlige forbedringer.

Publisert

Store utbyggingsprosjekter bygges gjerne ikke i en gang, men over tid og i flere salgs- og byggetrinn. Hvert trinn oppføres ofte som et eget eierseksjonssameie. Det betyr at når prosjektet, gjerne etter flere år, endelig er ferdigstilt, så kan det bestå av like mange eierseksjonssameier som byggetrinn. Hvert eierseksjonssameie har eget styre og egen økonomi. I et stort utbyggingsprosjekt, så kan det derfor være både fire, fem og seks ulike styrer og økonomier. Dette kan selvsagt være en tungvint organisering for de som skal forvalte sameiene. Det vil for mange derfor være ønskelig å slå det som for alle praktiske hensyn er ett sameie sammen, slik at det også blir ett eierseksjonssameie.

Kluge har nylig gjennomført en slik sammenslåingsprosess, basert på de da gjeldende reglene i Eierseksjonsloven av 2017. Utfordringen var at det ikke var regulert en prosessbeskrivelse for hvordan dette skulle gjøres, eller noe standardskjema for å søke slik sammenslåing. Bergen kommune, hvor eiendommene ligger, hadde heller ikke gjennomført en slik sammenslåing etter 2017-loven før. Det var med andre ord ikke en beintfrem-prosess. Etter en lang, men samtidig svært god prosess med kommunen, kom Kluge i mål i august i fjor. Prosessen ble sydd sammen etter de vanlige vedtaksreglene i eierseksjonsloven, men med et saksunderlag som fulgte en mal for fusjoner i aksjeselskap.

Resultatet ble godt og kunne dannet grunnlag for hvordan slike prosesser skulle blitt gjennomført fremover, men kanskje ble dette første, men også siste gang både vi og Bergen kommune gjennomfører en slik sammenslåing av eierseksjonssameier etter da gjeldende regelverk.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.