Analyse:

34.900 KVM: Ny bebyggelse over terreng er skissert til 34.900 kvadratmeter.
34.900 KVM: Ny bebyggelse over terreng er skissert til 34.900 kvadratmeter.

Nok et tøft år for Oslo Spektrum

Også fjoråret ble preget av pandemien, men nå begynner det å normalisere seg for Oslo Spektrum. Dessuten anser styret i Oslo Spektrum Arena AS at fremdriften mot ferdig regulering i 2022 er realistisk.

Publisert Sist oppdatert

Regnskapet for 2021 viser at Spektrum Arena AS hadde nok et dårlig år som følge av pandemien. Fjorårets inntekter var på 57,5 millioner kroner mot 68,0 millioner i 2020. Fjorårets underskudd ble på 10,3 millioner (overskudd på 6,9 mil. i 2020).

– Det er forventet at året 2022 vil bli tilnærmet normalt fra våren 2022. Det er gjennom 2021 iverksatt kostnadsbesparende tiltak og permitteringer av ansatte frem til mai for å begrense tapet, skriver styret i årsberetningen.

Selskapet mottok i fjor ca. 15 millioner kroner i støtte gjennom ulike kompensasjonsordninger.

I årsrapporten skriver styret også at planene for et nytt kongressenter av internasjonalt format og et høyhus med kontor ved siden av arenabygget, begynner å ta form.

– Fremdriften mot ferdig regulering i 2022 anses å være realistisk. Det planlegges en utfisjonering av den fremtidige kontorutviklingen i 2022 for å tilrettelegge for samarbeid med en ekstern partner for den videre utviklingen, fremgår det av årsberetningen.

I april i år ble det kjent at Norges Varemesse og Aspelin Ramm inngår partnerskap for å utvikle Spektrumkvartertet. Nå planlegger partnerne et kontorbygg med 1.000 arbeidsplasser.

I september 2017 bestilte LPO Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for Oslo Spektrum. Det er gjort flere justeringer i planen underveis, blant annet er høyden på høyhuset redusert til kote 112 – lik dagens Oslo Plaza.

I november fjor sendte arkitektselskapet – på vegne av Stiftelsen Norges Varemesse – inn planforslag til politisk behandling. I forslaget påpekes det at stiftelsen «ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger».

Det skal gi plass til kongresser for opptil 3.000 mennesker i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen allerede har. For å utnytte den sentrale lokaliseringen i knutepunktet ved Oslo S og å sikre finansieringen, er kontorarealer en del av programmet for utbyggingen.

Powered by Labrador CMS