MULIGHETER: Lars Olav Gaden, en av eierne og gründer i Fazile, så sammen med Peter Faarlund og Renate Johnsen, store muligheter med et nytt forvaltningssystem.
MULIGHETER: Lars Olav Gaden, en av eierne og gründer i Fazile, så sammen med Peter Faarlund og Renate Johnsen, store muligheter med et nytt forvaltningssystem.

Lanserer nytt skybasert kontraktsforvaltningssystem

– Vi kom akkurat i mål med faktureringen av ca. 3.000 leietakere og ca. 1 milliard i leieinntekter.

Publisert Sist oppdatert

Det sa en strålende fornøyd økonomidirektør Martin Mehus i Malling & Co Forvaltning til Estate Nyheter etter å ha vært den første kunden som tok i bruk det nye kontraktsforvaltningssystemet Fazile.

Teamet bak utviklingen av Fazile opplevde et savn i markedet etter et skybasert system med automatiserte prosesser og effektiv forvaltning.


– Vi så en mulighet for å lage et nytt produkt som ingen har i dag, sier Lars Olav Gaden, en av eierne og gründer i Fazile.

– Vi har vært opptatt av å lage et helt annet system som er tilpasset aktørene i markedet med mange kontrakter og eiendommer. Det er kommet mange «app first» aktører som tilbyr forvaltningssystemer, men vi mener at disse ikke er gode nok for de mest komplekse oppgavene innen eiendomsforvaltning, fortsetter Gaden.

Han mener det også er noen legacy aktører som har godt av litt konkurranse. Fazile er et system som skal dekke det viktigste for en gårdeier, blant annet enkel oppfølging av fakturering og gode rapporter, samtidig som det skal håndtere alle oppgavene til forvaltere og gårdeiere.
Det er et skybasert system som skal være brukervennlig og lett å håndtere.

– Vi har bygd en plattform med åpne API’er som igjen gjør det enkelt å koble seg mot eksterne systemer. Samtidig er det er såpass komplekst at det kan håndtere justeringsregler for moms, automatisk avregning av felleskostnader og leiefritak, samt andre funksjoner som hører inn under et forvaltningssystem, sier Gaden.


Malling er første kunde som bruker systemet, med sine ca. 3000 kontrakter, Malling har også vært med og bidratt i utviklingen av systemet og er deleier av Fazile.

– Vi ønsket oss et fleksibelt og effektivt skybasert system, og i samarbeid med de øvrige eierne av Fazile ble vi enige om å utvikle dette videre sammen., Noen må gå i bresjen, og vi har brukt vår kompetanse for å utvikle det akkurat sånn vi mener det bør være, og vi har trukket på andre ressurser i Malling, sier Cathrine Kildalsen, forvaltningsdirektør i Malling & Co Forvaltning.


Sammen gikk de i gang med det omfattende arbeidet med å lage et nytt system som kan håndtere store mengder data og kan kobles opp mot ERP- og CRM-systemene til kundene.

– For Malling sin del var det viktig at Fazile ble tett integrert med regnskapssytemet Xledger, vi har derfor lagt mye innsats i å bygge en dyp integrasjon mellom de to systemene sier Peter Faarlund, en av Faziles eiere og gründere.

– Fazile har samlet et utviklerteam med omfattende kompetanse fra eiendomsforvaltning, ERP systemer og prosjektutvikling, og det har vært utrolig inspirerende og morsomt å jobbe med denne utviklingen. Jeg mener at Fazile har kommet fram med noe veldig nytt og spennende i markedet, avslutter Renate Johnsen, en av eierne og gründerne i Fazile.

Powered by Labrador CMS