NY DOM: Senioradvokat Sofia Bjørck og Advokat Kristine Strandenes i SANDS skriver om lagmannrettens dom om Selvaag-saken.
NY DOM: Senioradvokat Sofia Bjørck og Advokat Kristine Strandenes i SANDS skriver om lagmannrettens dom om Selvaag-saken.

Hvor langt kan kommunen strekke strikken? (+)

- Borgarting omgjør Oslo tingretts avgjørelse i Selvaag-saken.

Publisert Sist oppdatert

Hvor langt kommunene kan gå ved fastsettelse av rekkefølgekrav i reguleringsplan har i lang tid vært uklart og behovet for en avklaring rundt temaet er derfor stort. Det hersker imidlertid ingen tvil om at enkelte kommuner over tid har forsøkt å «strekke strikken» vel langt, bemerker Kristine Strandenes i SANDS. Borgarting lagmannsrett har nettopp avsagt en dom som etter vår oppfatning igjen bidrar til uklarhet rundt hvor kommunens grense går. Spørsmålet lagmannsretten har tatt stilling til er kort fortalt hvor tett tilknytning det må være mellom den konkrete utbyggingen og rekkefølgekravet.

Selvaag-saken ble første gang behandlet av Oslo tingrett i mai 2019 hvor Selvaag fikk fullt medhold. Oslo tingrett konkluderte med at fylkesmannens vedtak, som stadfestet kommunens vedtak om rekkefølgekravet for opparbeidelse av turvei, var ugyldig. Tingretten kom til at det ikke var tilstrekkelig nær tilknytning mellom turveien og utbyggingsområdet.

Siden beboerne i det nye utbyggingsprosjektet ikke var de naturlige brukerne av turveien, var behovet for oppgradering ikke utløst av utbyggingen. Borgarting har nå omgjort Oslo tingretts dom. Det vil bli interessant å se hvilken betydning denne dommen vil få for fremtidige utbyggingsprosjekter. Avgjørelsen kan åpne for at det ikke kan stilles like strenge krav til tilknytning mellom utbyggingsområdet og rekkefølgekravet. Det kan igjen føre til mindre forutsigbarhet for utbyggere.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.