KLAR HOVEDREGEL: Utleier kan gi leietaker betalingsutsettelse uten at dette får noen betydning for merverdiavgiften, skriver artikkelforfatterne.(Ill. foto)
KLAR HOVEDREGEL: Utleier kan gi leietaker betalingsutsettelse uten at dette får noen betydning for merverdiavgiften, skriver artikkelforfatterne.(Ill. foto)

Gladmelding om betalingsutsettelse og mva (+)

Enkelte rådgivere har den siste tiden hevdet at utleiere løper en betydelig risiko for å pådra seg mva-kostnader ved å gi leietaker betalingsutsettelse. Dette er i beste fall upresist. Den klare hovedregelen, som er fastslått av Høyesterett, er at utleier kan gi leietaker betalingsutsettelse uten at dette får noen betydning for merverdiavgiften.

Publisert Sist oppdatert

Etter merverdiavgiftsloven skal en frivillig registrert utleier av fast eiendom beregne og rapportere merverdiavgift ved fakturering av leie overfor avgiftspliktige leietakere. Hvis utleier gir leietaker betalingsutsettelse for allerede fakturert leie, og det senere skulle vise seg at leietaker likevel ikke kan betale leien, så har utleier under visse forutsetninger rett til å få merverdiavgiften refundert av staten.

Det har vært hevdet at muligheten til å få merverdiavgiften refundert bortfaller dersom utleier har gitt leietaker betalingsutsettelse – eller i hvert fall at det er en betydelig risiko for det. Det vises i denne sammenheng til praksis fra skattemyndighetene for å nekte refusjon av merverdiavgiften i tilfeller hvor en utestående fordring på leie anses for å ha endret karakter til finansieringsbistand.

LES OGSÅ: Eiendomsskatten: Ja til betalingsutsettelse, nei til utsatt klagefrist (+)

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.