SER PÅ MYE: – Vi har tittet på mye, men det har handlet om pris og timing, sier Idar Bjørdal, leder av DNB Eiendomsfond Core Plus.
SER PÅ MYE: – Vi har tittet på mye, men det har handlet om pris og timing, sier Idar Bjørdal, leder av DNB Eiendomsfond Core Plus.

DNB-fond jakter andeler i syndikater

DNB Eiendomsfond Core Plus oppnådde en avkastning på 4,9 prosent i fjor. I 2023 blir fokus rettet mot syndikatmarkedet.

Publisert

For ett år siden ble det klart at Idar Bjørdal skulle lede det nye eiendomsfondet DNB Eiendomsfond Core Plus. Fondet, som er et Core Plus-navn, skal ha moderat belåning og vil skal investere i andre eiendomsfond, syndikater og eiendommer.

Nå er investorrapporten for fjerde kvartal klar, og den viser at fondet hadde flat utvikling i kvartalet. For 2022 samlet var imidlertid fondets avkastning på 4,86 prosent. Siden oppstart i fjor høst, har fondet gitt en avkastning på 7,1 prosent og et akkumulert utbytte på 1,5prosent.

I løpet av fjerde kvartal har fem av eiendomsfondene i porteføljen rapportert om oppdaterte verdier. Men flere fond er verdivurdert til kjøpspris, da det er usikkerhet rundt de virkelige verdiene.

Idar Bjørdal har vært ute i markedet og handlet fond i annenhåndsmarkedet. Core Plus-fondet har brukt 76 millioner kroner på en eierpost i Swiss Life 2018-fondet, men har ennå ikke gjort noen syndikatinvesteringer.

– Vi har tittet på mye, men det har handlet om pris og timing. Fokus på 2023 blir rettet mot syndikatmarkedet, sier Bjørdal, som tror det skal være mulig å gjøre gode dealer i tiden fremover.

DNB Eiendomsfond Core Plus har plassert 22 prosent av kapitalen i GC Rieber Eiendom og 15 prosent i Swiss Life 2018. De neste på listen over plasseringene, er Niam Core Plus III (11 prosent), Pareto Eiendomsfellesskap I (10 prosent), DNB Scandinavian Property Fund (10 prosent), Malling & Co Vekst I (9 prosent), DEAS Norge I (9 prosent og Stor-Oslo Eiendom (5 prosent). Fondet har også 8 prosent av kapitalen i likvide midler.

Powered by Labrador CMS