SER MANGLER: Seniorrådgiver Berit Svendsen er klar på at det er store mangler i håndteringen av sikkerhetstrusler. Også blant eiendomsaktørene.
SER MANGLER: Seniorrådgiver Berit Svendsen er klar på at det er store mangler i håndteringen av sikkerhetstrusler. Også blant eiendomsaktørene.

Berit Svendsen: Eiendomsbransjen må sikre verdiene sine, også i cyberdomenet

Norge er dårlig forberedt på cyberangrep og andre sikkerhetstrusler. Tidligere Telenor-topp Berit Svendsen mener eiendomsbransjen må spille en viktigere rolle i sikringen av verdier.

Estate Nyheter tok en prat med Berit Svendsen under konferansen Business Arena sist torsdag. Svendsen er spesialrådgiver i Advansia og har hatt stillinger som konserndirektør i Telenor og adm. direktør i Telenor Norge og har også vært leder for Vipps’ internasjonale satsing. På scenen under Business Arena tok hun til orde for at sikkerhet må mye høyere opp på agendaen i flere fora enn det er i dag. Kriger og konflikter, stormaktrivalisering og en utfordring av den liberale verdensordenen bidrar sammen med kriminell virksomhet til at det blir stadig større sikkerhetstrusler.

– Det har kommet to rapporter som bekrefter at Norge ikke har den sikkerheten vi trenger. Vi må innrømme at vi har et sikkerhetsproblem. Vi trenger at mange flere blir IT-kompetente, sier Svendsen.

Hun mener det må brukes mye mer teknologi for å løse utfordringer som klimautslipp og energioptimalisering og viser til at tiltak som smarte bygg, lokal energiproduksjon og optimalisering av drikkevannet, som i dag har store lekkasjer på vei til brukerne, krever ny teknologi. Og med mer teknologi og systemer som brukes på nett, blir sikkerhet enda viktigere.

På spørsmål fra Estate Nyheter om hvorfor sikkerhet ikke er høyt nok prioritert, svarer hun at det blant annet handler om at vi stoler veldig på hverandre i Norge.

– Vi er et tillitssamfunn og så langt har det gått veldig bra. Det er flere tilfeller av cyberangrep, men de har vært spredt mot enkeltbedrifter. Vi har ikke sett det fulle og hele bildet ennå av hva et angrep mot kritisk infrastruktur vil innebære. Jeg håper det ikke må et alvorlig angrep til for at vi skal få det på agendaen, men sånn det er nå, klarer ikke alle fullt ut å forstå og forestille seg konsekvensen av hva som skjer ved et eventuelt større angrep, sier Svendsen.

Hun mener den norske beredskapen er for sektorbasert, og at man må få et mer helhetlig sikkerhetsarbeid.

– Hva kan eiendomsbransjen gjøre for å øke sikkerheten i samfunnet?

– Det må høyere opp på agendaen. Bransjen må forstå det selv. De må sikre verdiene som de sitter på. Hvis de ikke har kompetansen, så må de skaffe seg et minimum slik at de får innkjøpskompetansen og kan eventuelt kjøpe mer kompetanse og ekspertise eksternt. De må få på plass risikovurderinger, blant annet hva dataene de sitter på benyttes til og hvor mye data utveksles med andre?? Hva slags IT-systemer har de og hvordan bruker de dem? Men eiendomsselskapene er jo faktisk gode på å vurdere risiko generelt, sier Svendsen og mener det handler om økt bevissthet på farene ved å ikke vurdere risikoen.

Også kommunene har en jobb å gjøre når det gjelder sikkerhet- og risikohåndtering.

– Ifølge en undersøkelse fra IKT Norge sier 6 av 10 kommuner at de ikke har kompetanse. Vi må få dette høyere opp på agendaen overalt. Vi må prate om konsekvensene av et angrep, de må opp på regjeringens bord. Etter hvert vil det komme EU-regler og bør vi være i forkant. De som ikke følger sikkerhetskravene vil sannsynligvis bli bøtelagt hvis EU får det som de vil, sier Svendsen.

Powered by Labrador CMS