STRID: Olav Thons selskap Thongård har vært i retten etter strid om for varme lokaler.
STRID: Olav Thons selskap Thongård har vært i retten etter strid om for varme lokaler.

Advokater krevde full kjøling i lokalene om natten (+)

Et advokatfirma krevde midlertidig forføyning mot Thongård AS etter en strid om avkjølt luft. Blant kravene var at klimaanlegget skulle levere avkjølt luft om natten.

Publisert Sist oppdatert

Familiens Advokat AS leier lokaler i femte etasje i C.J. Hambros plass 5/Pilestredet 9, en bygård fra 1890. Advokatfirmaet mener imidlertid at lokalene har vært ubrukelige på grunn av varme og dårlig luft, og sluttet derfor å betale husleie fra og med mai 2019 etter luftmålinger. Gårdeier Thongård AS er også blitt varslet om erstatningskrav på grunn av tap påført av for varme lokaler.

Etter at det ble funnet feil i tre av fem kjølemaskiner, installerte Thongårds servicepartner KlimaTjenester AS fem nye kjølemaskiner i midten av juni. Men Familiens Advokat mente at lokalene fortsatt var for varme og at årsaken var at kjøleanlegget ble strupt for å spare strøm. Advokatfirmaet krevde at anlegget skulle settes på for fullt slik at temperaturen kom ned på 21 grader. Det var også et poeng at ventilasjons- og kjøleanlegget skulle stå på døgnet rundt.

I juli sendte Thongård AS begjæring til Namsfogden i Oslo om fravikelse av Familiens Advokat. Det var manglende husleiebetaling for mai, juni og juli som lå til grunn for at Thongård viste til tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a. Det ble også sendt hevingserklæring som følge av mislighold, og Thongård krevde at Familiens Advokat flyttet innen 9. august.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.