Analyse:

SKAL VEKTE SEG OPP I EIENDOM: Eivind Bøe Johannessen i Wahl Eiendom understreker at selskapet ikke skal vekte seg ned i eiendom: – Tvert i mot, vi skal vekte oss opp i eiendom.
SKAL VEKTE SEG OPP I EIENDOM: Eivind Bøe Johannessen i Wahl Eiendom understreker at selskapet ikke skal vekte seg ned i eiendom: – Tvert i mot, vi skal vekte oss opp i eiendom.

Wahl Eiendom utvider investeringsstrategien: «Vi må ha flere ben å stå på»

– Vi har en veldig solid balanse, og vil investerer noe av kapitalen i andre finansielle instrumenter, sier administrerende direktør Eivind Bøe Johannessen i Wahl Eiendom.

Publisert Sist oppdatert

I årsberetningen til Wahl Eiendom for 2021 påpeker styret at konsernet mot slutten av året utvidet sin investeringsstrategi, og har påbegynt finansielle plasseringer i annet enn eiendom.

– Innledningsvis er fokuset på børsnoterte aksjer, men fremover vil det vurderes plasseringer i forskjellige investeringsklasser. Dette er et arbeid som vil videreutvikles i årene som kommer, og er et ledd i å diversifisere selskapets investeringsstrategi og styrke selskapets avkastning ytterligere, fremgår det av årsberetningen.

Administrerende direktør Eivind Bøe Johannessen i Wahl Eiendom sier til Estate Nyheter at utvidelsen av investeringsstrategien ikke innebærer at selskapet skal vekte seg ned i eiendom.

– Tvert i mot, vi skal vekte oss opp i eiendom. Vi har en veldig solid balanse, og vil investerer noe av kapitalen i andre finansielle instrumenter. Det er viktig at vi har flere ben å stå på, sier Johannesen.

Selskapet har ansatt Kristofer Hesla, som skal ta hånd om de finansielle investeringene.

Konsernet Wahl Eiendom hadde i fjor leieinntekter på 129,9 millioner kroner mot 130,4 millioner året før. Styret viser til at det gjennom året har vært lagt ned mye arbeid på utleiesiden for ytterligere å redusere ledighet.

– Ved utgangen av 2021 er det svært moderat ledighet i selskapets kontoreiendommer, og selskapet forventer at denne ledigheten vil reduseres ytterligere i 2022. Det er fremdeles noe ledighet i enkelte av handelseiendommene, og det arbeides med alternativer knyttet til disse investeringene.

Både forhåndssalg og salg av ferdigstilte boligprosjekter er tilfredsstillende, og hovedsakelig i forhold til strategi og plan.

Konsernet solgte i fjor Karl Johans gate 17 AS til Frogner Boligeiendom AS (Christine Mohn Furre og Louise Mohn), og eiendommen ble overlevert i desember samme år.

– Ledelsen vurderer fortløpende nye eiendommer, men har ikke gjennomført kjøp i 2021. Samarbeidsprosjektet på Furuset har fortsatt den gode utviklingen, og prosjektet ferdigstilte i 2021 det nye Bydelshuset på Furuset. I tillegg er utviklingen på utleiesiden tilfredsstillende, heter det i årsberetningen.

Konsernet hadde i fjor samlede inntekter på 856,4 millioner (706,9 mill. i 2020), mens resultat etter skatt endte på 134,7 millioner (108,6 mill.).

Powered by Labrador CMS