TYDELIGERE FREMSTILLING: – En rekke større utbyggere har etterlyst en tydeligere fremstilling, som skiller mellom områdereguleringer og detaljreguleringer, påpeker byråd Hanna E. Marcussen.
TYDELIGERE FREMSTILLING: – En rekke større utbyggere har etterlyst en tydeligere fremstilling, som skiller mellom områdereguleringer og detaljreguleringer, påpeker byråd Hanna E. Marcussen.

Plan og bygg i Oslo pålegges å endre rapporteringen av boligreserven

Byråd Hanna E. Marcussen ber Plan- og bygningsetaten om å rapportere tydeligere tall over ferdigregulerte boliger.

Publisert

Reguleringsreserven gir en oversikt over hvor stor reserve kommunen har av ferdigregulerte boliger, men hvor bygging ennå ikke er påbegynt. Boligene regnes som påbegynt når de er gitt igangsettingstillatelse, og da trekkes de ut av reserven. Beregningen inkluderer reguleringsplaner vedtatt siden slutten av 1990-tallet.

I tredje kvartal 2016 økte reserven i Oslo kraftig fordi områdereguleringsplanene for Furuset og Gjersrud-Stensrud ble vedtatt med til sammen 11.600 boliger. Problemet er at disse boenhetene ligger langt frem i tid, derfor mener mange at det er søkt å inkludere disse i tallene som Plan- og bygningsetaten (PBE) publiserer.

Nå har byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), sendt et brev til PBE hvor hun ber om endringer i rapporteringen.

­– Det vises til debatten rundt reguleringsreserven og hva den inneholder og hvor mange av boenhetene som er klare for byggesøknad. Bystyret har blant annet etterspurt spesifikk informasjon om antall boenheter i reguleringsreserven, hvor en kan gå rett på byggesøknad. Videre har en rekke større utbyggere etterlyst en tydeligere fremstilling som skiller mellom områdereguleringer og detaljreguleringer, skriver Marcussen.

Byråden ber om at tallene som kommunen kommuniserer, er mer tydelige. Hun mener at etaten fremover må presentere tallene i en todelt struktur:

*En boligreserve som omfatter reguleringsplaner hvor vedtatte boenheter er klare for byggesøknad 


*En områdereserve som omfatter områdereguleringer, planprogram og planprogram med VPOR m.m. der kommunen har lagt til rette for at det kan fremmes detaljreguleringer med boliger.

– Etaten bes fremstille dette på sine nettsider med tertialvise oppdateringer, skriver Marcussen.