STERK VEKST: Kameos grunnlegger og CEO Sebastian Marten Harung og Kameo Norges daglige leder Linn Hoel Ringvoll opplever sterk vekst.
STERK VEKST: Kameos grunnlegger og CEO Sebastian Marten Harung og Kameo Norges daglige leder Linn Hoel Ringvoll opplever sterk vekst.

Passerte milliarden i utlån

Kameo har passert 1 milliard i folkefinansierte utlån.

Publisert

Folkefinansieringsplattformen Kameo har hatt mål om å tilrettelegge lån for til sammen 1 milliard kroner i år. Nå er det klart ved inngangen av oktober at målet allerede er nådd. I tillegg til at antall lån stiger, har størrelsen på lånene også gått opp. Nå er det største lånet som er folkefinansiert på 25 millioner kroner. Siden oppstarten har Kameo formidlet nesten 500 lån med et totalvolum på 1,8 milliarder kroner.

– Jeg er stolt og glad over veksten vår, og at vi når målet om 1 milliard kroner formidlet i år. Vi ser en stor etterspørsel etter våre lån og har ambisjoner om å fortsette veksten inn i neste år - allerede nå er pipeline for 2022 dobbelt så stor som ved inngangen til 2021, sier grunnlegger og CEO i Kameo Sebastian Marten Harung.

Lån til eiendom er den klart største delen av Kameo, men folkefinansiereren formidler også lån til næringslivet.

– Crowdfunding av eiendomslån er et godt sted å starte med investeringer utenfor børs. I eiendomsprosjekter tar vi ofte pant i eiendommen som sikkerhet for lånet. De fleste småsparere har en grei forståelse av eiendomsverdi, slik at de kan vurdere hvor godt lånet er sikret. Med sikkerhet i eiendom i bunnen, og løpende utbetaling som følger utviklingen i prosjektet, reduseres risikoen for investorene, samtidig som de nyter godt av høye renter som betales månedlig gjennom lånets løpetid, sier daglig leder i Kameo Norge, og juridisk direktør Linn Hoel Ringvoll.

Powered by Labrador CMS