FORLATT: Skar leir har for det meste vært tom og forlatt etter at kommunen kjøpte den i 2007.

Oslo kommune selger den tomme militærleiren

I 2007 bladde kommunen opp 6,3 millioner kroner for Skar militærleir i Maridalen, som siden har stått mer eller mindre ubrukt. Nå vil de ikke lenger ha eiendommen.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har nå bedt om at Skar leir skal selges. Det er strenge restriksjoner knyttet til bruk av leieren og vi har kommer frem til kommunen ikke har bruk for den. Da er det bedre at noen andre kan overta og utvikle Skar videre, sier Arild Hermstad om er byråd for byutvikling .

Kommunen kjøpte Skar leir i Maridalen i Oslo av Forsvarsbygg i 2007. Det viste seg raskt at den ikke kunne bruke området som forventet fordi leiren ligger i nedbørsfeltet til Maridalsvannet som er kommunens drikkevannskilde. Det er veldig strenge utslippsbegrensninger der, blant annet en streng grense for hvor mange personer som kan oppholde seg i leiren til enhver tid.

Den militære driften opphørte i 1998 da Forsvarets tele- og datatjeneste flyttet verkstedvirksomheten til Kjeller. Oslo kommune kjøpte leiren i 2007 etter at et privat forslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt i bystyret året før.

– Dette var rett og slett et fryktelig dårlig kjøp fra det tidligere bystyret. I det nye prosjektet med ledige bygg-porteføljen har vi startet med å selge bygg kommunen ikke har bruk for slik at vi kan bruke pengene til å investere i bygg vi ønsker å beholde, påpeker han.

Kommunen har gjennom årene brukt minst 40 millioner kroner på vedlikehold.

– Pengene kommunen sparer på vedlikehold og det vi eventuelt tjener på salg kommer veldig godt med til andre bygg kommunen trenger og som også må rehabiliteres, poengterer Hermstad.

Fakta om Skar leir:

• 21 bygninger med areal på ca. 10.840 kvadratmeter.

• Eiendommen er ca. 225 mål og består av et produktivt skogareal og leirområdet.

• Det er leirområdet på ca. 60 daa som foreslås solgt fradelt som egen eiendom.

• Skogen skal forbli i kommunens eie.

• Det er i dag store investeringsbehov og årlige underskudd.

• Fire bygninger er fredet av Riksantikvaren, og ytterligere ti er definert som verneverdige (gul liste).

• Varmestua ved inngangen til leiren som er utleid til DNT blir fortsatt liggende på kommunens areal som ikke foreslås solgt.

Powered by Labrador CMS