FALSKE SKJØTER: Etter å ha fått tillit hos en oslomann som eide flere eiendommer, stakk en mann i 30-årene av med både eiendommene og store kontantbeløp. Politiet mener tapet er på minst 15 millioner kroner.
FALSKE SKJØTER: Etter å ha fått tillit hos en oslomann som eide flere eiendommer, stakk en mann i 30-årene av med både eiendommene og store kontantbeløp. Politiet mener tapet er på minst 15 millioner kroner.

Omfattende bedragerisak: Dømt til tre års fengsel etter å ha svindlet til seg store eiendomsverdier

Den unge mannen fikk tillit hos eiendomsbesitteren og sørget for å overføre både eiendommer til seg og store kontantbeløp til sin egen konto. Nå er mannen i 30-årene dømt til flere års fengsel, i tillegg til at han må ut med millionerstatning.

Publisert Sist oppdatert

En 37 år gammel mann er nylig dømt til tre års fengsel i Oslo tingrett, etter grove bedragerier mot en eldre oslomann. Sistnevnte har i mange år vært eier av en rekke eiendommer i hovedstaden. Under dekke av at de to skulle drive forretningsvirksomhet sammen, ble eiendomsbesitteren forledet til å overføre store verdier til den yngre mannen.

Planen var at de skulle investere videre i fast eiendom, men i stedet videresolgte den yngre mannen eiendommene. Flere av eiendommene ligger på Nordstrand. I tillegg er det snakk om en fritidseiendom på Nøtterøy i Vestfold.

Bedrageriene skal ha skjedd mellom 2015 og 2018, noe som innebærer at tiltalte var i slutten av 20-årene da ugjerningene skjedde.

Forut for dette var mannen også omtalt i media som forretningspartner med to yngre investorer, som skulle bli rike på salg av solcelle-etui til iPhone. Millionavtalene viste seg senere å være bløff. En av gründerne er senere dømt til 11 års fengsel i USA i en annen svindelsak.

Fylte opp bankkontoen med forbrukslån

I Ifølge påtalemyndighetene hadde eiendommene i Oslo og på Nøtterøy en samlet verdi på nærmere 12 millioner. Men den nå bedrageridømte mannen stoppet ikke der:

Han fikk også den eldre mannen til å ta opp en rekke forbrukslån i mange banker. I totalt 11 banker ble det tatt opp drøyt 4,4 millioner i forbrukslån, som senere ble overført den yngre mannen. Totalt skal det ha blitt overført 9,4 millioner kroner fra den eldre mannens bankkonto til svindleren i 30-årene.

I rettsdokumentene fremgår det at mannen i 30-årene fikk sin tante og sin bestefar til å signere som vitner på skjøte som ble fremlagt av ham selv. Her han han forfalsket underskrift av den eldre eiendomsbesitteren, og på den måten fikk han tinglyst eiendommene på seg selv.

Skriftgranskere har senere konkludert med at underskriften er falsk. Estate Nyheter omtalte allerede i 2021 deler av dette sakskomplekset, hvor staten endte opp med å måtte ta deler av regningen (se egen sak).

Fikk redusert inndragningsbeløpet

Mannen i 30-årene ble i Oslo tingrett dømt til tre års fengsel for bedrageriene. Dommen ble avsagt som tilståelsesdom tidligere i år. I tillegg ble han dømt til å betale 5,2 millioner kroner i erstatning til den eldre eiendomsbesitteren, samt at han må tåle inndragning av rundt 11,5 millioner kroner. I henhold til dommen har mannen i 30-årene signert et gjeldsbrev pålydende 7,3 millioner kroner til den eldre mannen, som han plikter å betale uavhengig av inndragningen.

Både den eldre mannen og den dømte har anket dommen hva angår reaksjonsfastsettelsen og inndragningskravet. Etter en runde i lagmannsretten ble erstatningen til den eldre mannen øket til 5,9 millioner kroner, mens inndragningsbeløpet ble redusert fra 11,5 millioner kroner til 9,39 millioner kroner. Domstolen begrunner reduksjonen med at «inndragningsansvaret, ut fra hensynet til at dette ikke skal bli økonomisk helt uhåndterlig, i dette tilfellet bør lempes noe».

I dommen fra Borgarting lagmannsrett, som kom onsdag denne uken, heter det at «ingen del av utbyttet er i behold, men i sin helhet forbrukt».

Powered by Labrador CMS