Utvikling:

OPPOVER: Thon-gruppen vil bygge høyt flere steder i Oslo, inkludert i Guneriuskvartalet.

Thon vil bygge høyt flere steder i Oslo sentrum

Eiendomsgiganten ser et potensial for høyhus både midt i byen og litt perifert.

Publisert Sist oppdatert

Som Estate Nyheter har skrevet flere ganger den seneste tiden har flere eiendomsaktører gitt innspill til Oslo nye høyhusstrategi.

Sist ut er Olav Thon gruppen (OTG) via plankonsulent DARK Arkitekter. De vil utvide deler av sin portefølje – oppover.

- Vi mener både tiden og Oslo er moden for dette. Konsernet har flere eiendommer som omfattes av strategien. Vi ønsker konkret å fremme forslag om aktuelle eiendommer for høyhus innenfor Oslo S- og Storo-området, skriver de blant annet i sitt innspill.

NABOER: Thon Hotel terminus er Guneriuskvartalets nærmeste nabo.

Gamle eiendommer

Thon eier Guneriuskvartalet i Storgata, et kombinert kjøpesenter, parkeringshus og kontorbygg, samt Hotel Terminus rett over gata. De gamle eiendommene ligger rett ved Oslo S, og det mener OTG er et pluss.

- Vi ser et potensial for høyhus som vil tilslutte seg høyhusklyngen på Oslo S. Nærheten til Oslo S gjør at skyggevirkning ikke vil være kritisk for virksomheter i området. I tillegg har området et sterkt behov for oppgradering, noe høyhus kan bidra med, påpeker de.

Hotellet ble bygd i 1892 og Guneriuskvartalet er utviklet gjennom flere tidsepoker. Thon har siden 2015 hatt en pågående og mye omtalt plansak for sistnevnte, uten resultat.

- Det har blitt gjennomført en volum- og skyggestudie som har sett på ulike høyder. Mellom 70-125 meter er undersøkt og det er særlig lagt vekt på skyggevirkning i viktige offentlige byrom. Studiene viser at et tårn under 100 meter ikke forringer kvaliteten i de byrommene om sommeren og at høyere enn 100 meter vil være problematisk. Vår vurdering er at forutsetningene for å bygge høyt er til stedet, men at det må tas hensyn til stedlige kvaliteter slik som studiene viser er mulig, skriver plankonsulenten blant annet.

Vil vokse i Bjørvika

Thon Hotel Opera var ett av de først byggene i Bjørvika, og også der vil OTG bygge oppover.

- Vi mener tomta er svært godt egnet for høyhus med tanke på plassering ved Oslo S som nærmeste nabo, og at det er mulig med en nedtrapping som også hensyntar Oslofjorden ved å bygge høyere i enkelte punkter i bebyggelsen, skriver de.

Utfordringen deres er at hotellet ikke er med i gjeldende områdeprogram hvor høyhus tillates. DARK Arkitekter utarbeidet for et par år siden et planinitiativ som ble stoppet av PBE med begrunnelse i at det er i strid med overordnede føringer. Thon er naturligvis uenig.

- Vi mener høyhus vil bidra til en ønsket byutvikling som høyhusstrategien nå åpner for. Skygger vil hovedsakelig falle hovedsakelig på sporområder ved plassering mot jernbanesporene. Bak hotellet er det også en klynge av høyhus, skriver Dark og henviser til Radisson Blu og Postgirobygget.

Høyt ved ringveien

Fem kilometer nord for Bjørvika ligger Storo, der Thon fra før av eier kjøpesenteret ved samme navn og et hotell. Området som er et kollektivknutepunkt ved Ring 3 og allerede har en del høye bygg, er pekt på som mulig område for høyhus. Thon ser for seg å bygge et tårn på kjøpesenteret.

- Storo er et av Oslos viktigste utviklingsområder og har flere nye nabolag i nærområdet. Våre studier av en bygning på 70 meter viser at skyggevirkningen i nærområdet er svært begrenset. Å etablere høyhus i tilknytning til eksisterende virksomhet kan bidra til økte bykvaliteter som gjør Storo enda mer attraktivt, mener utviklerne.

Om tårnet skal brukes til bolig- eller næringsformål er derimot ikke definert ennå, men utviklerne påpeker:

- Det vil være en fordel dersom høyhusstrategien inkluderte et kapittel om hvordan boligformål i høyhus skal forholde seg til støy og hvordan uteoppholdsarealer er tenkt løst i forskjellige områdekategorier.

Powered by Labrador CMS