NED: Det svake resultatet forklares blant annet med verdinedgang på eiendomsporteføljen.

Resultatet stuper i Thon-konsernet

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner. Det er ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Raset forklares med at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter i første halvår var 1,7 milliarder kroner, mens det i samme periode i fjor var en verdiøkning på 3,4 milliarder kroner, ifølge konsernets halvårsrapport.

Driftsinntektene så langt i år er 6,96 milliarder kroner, mot 5,76 milliarder kroner i samme periode i fjor. For hele fjoråret endte inntektene på 12,18 milliarder.

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter ble 2,2 milliarder kroner, opp 11 prosent fra samme periode i fjor.

– De fleste virksomhetsområdene utviklet seg godt. Til tross for økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger oppnådde vi en betydelig økning i det operative halvårsresultatet, sier Arne B. Sperre som er konsernets direktør for økonomi og finans.

Solid finansiell posisjon

Ved halvårsskiftet var konsernets egenkapital 68 milliarder kroner, og likviditetsreserven 10,4 milliarder kroner.

– Selv med økt usikkerhet og kraftige renteøkninger er vi godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, påpeker Sperre.

Ved utgangen av første halvår var markedsverdien på eiendomsporteføljen 119 milliarder kroner, og total rentebærende gjeld 34 milliarder. Med en belåningsgrad på 27 prosent, er konsernet er dermed ifølge rapporten blant eiendomsselskapene med lavest belåningsgrad i Skandinavia.

Samlede driftsinntekter i eiendomsområdet var i første halvår 4,7 milliarder kroner (3,9). Konsernets eksterne leieinntekter (Thon Eiendom) beløp seg til 2,8 milliarder ( 2,4).

Mindre vekst i kjøpesentrene

Olav Thon Gruppen har 89 kjøpesentre i eie og forvaltning i Skandinavia. Butikkomsetningen i porteføljen som konsernet eier i Norge klokket inn på 29,2 milliarder kroner (27,5), i Sverige endte den på 6,8 milliarder svenske kroner (6.3).

– Omsetningen har i første halvår vist noe avtakende vekst i tråd med de kraftige renteøkningene både i Norge og Sverige, sier Sperre.

Konsernet har ett større boligprosjekt under oppføring, og i første halvår ble det solgt boliger for 511 millioner kroner (210).

Økning for hotellene

Ved utgangen av første halvår hadde konsernet 13.900 rom i 84 norske og 9 utenlandske hoteller. Losjiinntektene i Thon Hotels landet på 1,41 milliarder kroner (1,12).

– Vi oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent sammenliknet med første halvår i 2022, sier Sperre.

Driftsinntektene i hotellområdet inkludert internsalg var 2,4 milliarder kroner (1.9) inkludert 110 millioner (86) i driftsinntekter fra 12 serveringssteder utenfor konsernets hoteller.

Powered by Labrador CMS