Annonsørinnhold

Tor Edvin Mosdal, teamleder byggsertifisering i Olav Thon Gruppen og Anja Myreng Skaran, avdelingsleder for energi- og miljørådgivning i Newsec .
Tor Edvin Mosdal, teamleder byggsertifisering i Olav Thon Gruppen og Anja Myreng Skaran, avdelingsleder for energi- og miljørådgivning i Newsec .

Olav Thon Gruppen med ambisiøst mål for BREEAM In-Use-sertifisering

Breeam In-Use er en viktig del av bærekraftsstrategien til Olav Thon Gruppen, og Newsec bistår når Norges største privateide eiendomsselskap nå skal sertifisere halvparten av sin eiendomsportefølje innen 2030.

Olav Thon Gruppen har over 600 eiendommer i porteføljen. I sin bærekraftsstrategi har de et ambisiøst mål om å ha BREEAM In-Use-sertifisert over halvparten av eiendomsporteføljen innen 2030, og der skal minst 60 % av hoteller og kjøpesentre skal ha karakter «very good» eller bedre. Prosjektet er allerede i gang, og første runde med sertifisering ble avsluttet tidligere i år.

Newsec har vært BREEAM In-Use-revisorer i de fleste av prosjektene, spesielt i sertifisering av kjøpesentre. Flere av Norges største kjøpesentre, som Lagunen, Sandvika, Sartor og Vestkanten har inngått her. For å kunne sertifisere så mange og ofte store eiendommer på kort tid, har det vært viktig å utvikle standardiserte maler og arbeidsmetoder. I tillegg til rollen som revisor, bidrar også Newsec med faglig rådgivning i sertifiseringen av Olav Thon Gruppens hoteller.

Verdien av langsiktig samarbeid

– Newsec har bidratt til å få på plass overordnede beslutninger på veien mot målet, der tiltak som både støtter opp under kravene til kommende taksonomi og BREEAM har blitt prioritert. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Newsec, og vi opplever revisorene som hyggelige og løsningsorienterte, sier Tord Edvin Mosdal, teamleder byggsertifisering i Olav Thon Gruppen.

Tiltak som er enkle og lønnsomme har også fått prioritet. Det er besluttet å innføre en vannstrategi for å redusere vannforbruket etter kravene som stilles i blant annet BiU, BREEAM NOR og taksonomi. På den annen side ble det tidlig besluttet at emner som krevde mye arbeid, slik som inventarlister, kunne ekskluderes inntil videre.

– Samarbeidet med Olav Thon Gruppen vært svært verdifullt, ikke minst for å få erfaring med å tolke regelverket ved sertifisering av ulike typer eiendommer, som kontorer, kjøpesenter og hoteller, slik at man kan oppnå en god karakter på sertifikatet. I et sertifiseringsprosjekt kan det inngå mange roller, fra både driftere, rådgivere og leverandører, og vi har brukt tid på å tilpasse maler og underlag, slik at det er forståelig for alle involverte i prosjektet, sier Anja Myreng Skaran, avdelingsleder for energi- og miljørådgivning i Newsec

Verdien i BREEAM In-Use-sertifisering

De siste årene har miljøsertifisering av eiendommer gått fra å være «nice to have» til «need to have» i mange selskaper. Bygg og eiendom er en bransje med et betydelig miljøfotavtrykk, men også stort potensial for å hjelpe til med å nå verdens klimamål. Lovverk som EU-taksonomien og energiattestenes betydning øker verdien av grønne eiendommer og investeringer. Det blir stadig viktigere å kunne rapportere og holde oversikt over egen eiendom

Flere eiendomsselskaper velger å benytte BREEAM In-Use-sertifiseringer som en del av sin bærekraftsstrategi. Fordelene kan være å tiltrekke miljøbevisste investorer og leietakere, i tillegg til å oppnå bedre lånebetingelser. Det har også en praktisk nytte ved at man får oversikt over eiendommens bærekraftstatus, slik at man kan finne gode forbedringstiltak. Dermed kan en BREEAM In-Use-sertifisering redusere energiforbruk, vannforbruk og driftskostnader. Samtidig viser det at virksomheten tar miljøansvar, og bidrar til å redusere eiendommenes økologiske fotavtrykk.

 

BREEAM-In-Use i Newsec

– Vi har seks lisensierte revisorer, og vi har til nå sertifisert 40 eiendommer som revisorer, og vært rådgivere i flere prosjekter med kartleggging eller pre-analyser. Vi har erfart at det er mye arbeid for oppdragsgivere å forstå kriteriene og definisjonene i en slik sertifisering, så vi kan oppnevne en rådgiver til å gå gjennom og kategorisere tilgjengelig dokumentasjon som behøves for en sertifisering, sier Skaran.

Se hvordan vi kan bistå innen BREEAM In-Use

BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.

Bidragsytere:

Anja Myreng Skaran, Avdelingsleder energi- og miljørådgivning i Newsec

Shanofar Mahaboob, Rådgiver energi og miljø i Newsec

Tord Edvin Mosdal, teamleder byggsertifisering i Olav Thon Gruppen

Fordeler med BREEAM In-Use-sertifisering

· God oversikt over miljøytelsen totalt i porteføljen eller for enkeltbygg

· Mulighet for å sammenligne og benchmarke bygg internt og eksternt

· Etablere mulighet for å sette mål og referanseverdier

· Reduksjon av miljøbelastning og driftskostnader

· Input til årsmeldinger og rapportering

· Økt trivsel blant byggets brukere

· Økt eiendomsverdi og markedsetterspørsel

Powered by Labrador CMS