Aktuelt:

STRAMMER TIL: Bærum kommune varsler at det kan komme et midlertidig bygge- og deleforbud i kommunen. (Foto: PrivatMegleren)

Også Bærum kommune går for bygge- og deleforbud

Forbudet vil i hovedsak gjelde i områder med småhusbebyggelse i kommunen.

Publisert

I april ble det kjent at Oslo kommune varslet at det skal innføres et midlertidig byggeforbud i småhusområdene.

– Vi ønsker å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter. Vi vil derfor stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, uttalte byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen da nyheten ble kjent.

Nå gjør Bærum kommune som Oslo. I Planutvalgets møte sist torsdag anmodet et flertall av utvalgets medlemmer kommunens administrasjon om å utarbeide og sende ut et varsel om midlertidig forbud for enkelte tiltak som omfatter nye boenheter.

- Dette er et varsel om at det kan komme et midlertidig bygge- og deleforbud. Planutvalget vil ta endelig stilling til dette i oktober, informeres det på hjemmesidene til Bærum kommune.

Videre heter det at et bygge- og deleforbud vil ha varighet frem til den nye Kommuneplanens arealdel blir vedtatt våren 2023, og forbudet vil i hovedsak gjelde i områder med småhusbebyggelse i Bærum kommune.

Og videre:

- Varselet vil få virkning for søknader om nye boenheter som er til behandling eller kommer til behandling i perioden frem til ny Kommuneplanens arealdel er vedtatt.

- Administrasjonen er anmodet om å utarbeide et varsel som beskriver hvilke bygge- og deletiltak som vil kunne bli omfattet av et midlertidig forbud. Det vil også komme en nærmere avgrensning av hvilke deler av småhusbebyggelsen dette vil gjelde.

Statsforvalteren oppgis som årsak

Som bakgrunn for saken oppgis det at Statsforvalteren i flere nylige vedtak i klagesaker har opphevet kommunens vedtak om avslag på søknader om tiltak i medhold av plan- og bygningsloven.

- På bakgrunn av statsforvalterens nye klagesakspraksis, finner administrasjonen det vanskelig å gjennomføre kommunestyrets vedtatte politikk i sin behandling av søknader om en del tiltak i en del områder.

Lovgrunnlaget for midlertidig forbud er nedfelt i plan- og bygningslovens § 13.1.

Powered by Labrador CMS