4-8 ETASJER: Høyder varierer fra 4 til 8 etasjer over gatenivå i tillegg til kjelleretasje.
4-8 ETASJER: Høyder varierer fra 4 til 8 etasjer over gatenivå i tillegg til kjelleretasje.

OBOS vurderer bofellesskap i nytt boligprosjekt

OBOS vil oppføre 150 leiligheter på et nytt felt på Vollebekk i Oslo øst. Det vurderes også et bofelleskap i prosjektet.

Publisert

På vegne av OBOS Nye Hjem AS
har A-Lab bestilt forhåndskonferanse byggesak for et felt på Vollebekk. Totalt skal OBOS bygge ca. 1.000 boliger på Vollebekk, og den siste henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) omfatter ny bebyggelse med 150 boenheter. I tillegg kommer næringsareal (ca. 1.990 kvm BRA) og barnehage (ca. 890 kvm).

– Bebyggelsen er plassert ut mot byggegrensene i en kvartalsstruktur, og utformet rundt et gårdsrom på lokk over underliggende etasjer. Bebyggelsen er sammenhengende, med volumer i varierende høyde og utformet i forhold til tilstøtende gater, torg og tun, skriver A-Lab i henvendelsen til PBE.

Høyder varierer fra 4 til 8 etasjer over gatenivå i tillegg til kjelleretasje (plan U1).

Sistnevnte er i nivå med gateplan, og tilrettelegges for utadrettet næringsvirksomhet (sentrumsformål) med lokaler i varierende størrelse mot gater og torg. Etasjen inneholder også parkering, varemottak, lager og tekniske rom.

I tilegg til leiligheter i varierende størrelser vurderes et bofellesskap bestående av iintil seks leiligheter, samt fellesrom og rom for ansatte (tilsyn).

Kjøreadkomst er fra Midtveien, hvor det også er planlagt en vareleveringslomme, som vil gi redusert behov for kjøring/rygging, med til dels stor varetransport over fortau.

Gårdsrommet (plan 02) er tilgjengelig fra gater via åpne passasjer i bebyggelsen med rampe og trapp. Boligene har hovedadkomst fra gårdsrom, hvor boligene også har felles uteoppholdsareal, samt på takterrasser.