SAMARBEID: Prosjektet er et samarbeid mellom OBOS og Diakonhjemmet Omsorg.
SAMARBEID: Prosjektet er et samarbeid mellom OBOS og Diakonhjemmet Omsorg.

OBOS med eldrepilot: Husvert skal hjelpe beboerne

Boliggiganten vil oppføre et bygg med 61 leiligheter som pilotprosjekt for et nytt seniorkonsept.

Publisert

I januar skrev Estate Nyheter at Obos Eiendom hadde planer om et nytt bygg i søndre del av Lambertseter senter. Det foreslåtte nybygget var på 9 etasjer over bakken. Første etasje skulle brukes til forretninger. I andre til åttende etasje skulle det bygges boliger som pilotprosjekt for et nytt seniorkonsept fra tiltakshaver. Totalt rommer prosjektet 61 leiligheter.

Plan- og bygningsetaten (PBE) avslo søknaden fordi tiltaket var i strid med reguleringsplanens § 3.2, vedtatt byggegrense.

Nå har Hille Melbye Arkitekter sendt en ny søknad om rammetillatelse for eiendommen, som har adresse Langbølgen 7. Der viser arkitektselskapet til forrige søknad med utvidet forretningsdel som ble avslått.

Mens det opprinnelige forslaget hadde et bruksareal for nybygget på 13.268 kvadratmeter, er dette arealet redusert til 12.341 kvadratmeter i den nye søknaden. Fremdeles rommer forslaget 61 leiligheter som pilotprosjekt for et nytt seniorkonsept.

Søknad om riving av eksisterende bebyggelse er allerede innsendt.

– Tiltaket ligger i hovedsak innenfor regulert byggegrense. Unntaket er avfallsbrønner og vareleveringsplatå. Det søkes om dispensasjon for disse forhold, skriver Hille Melbye Arkitekter i henvendelsen til PBE.


Av hjemmesiden til OBOS fremgår det at prosjektet, som har fått navnet Bølgelengden, er et samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg.

– Disse leilighetene kommer til å ligge sentralt rett ved T-banestasjonen og kjøpesenteret på Lambertseter. OBOS skal bygge og selge boligene, mens Diakonhjemmet Omsorg skal levere tjenester til beboerne fra fellesarealene i bygningen, skriver OBOS.

Bølgelengden skal være et helsefremmende bomiljø hvor eldre opplever trygghet. Diakonhjemmet Omsorg vil stille med en husvert, som skal hjelpe beboerne med det de trenger for å bidra til en enklere hverdag. Denne stillingen vil være bemannet på dag- og kveldstid, og personen vil ha helsefaglig bakgrunn.

– Leilighetene er tenkt levert med en standardpakke av tjenester fra Diakonhjemmet Omsorg, men med muligheter for individuelle tilleggstjenester, opplyser OBOS.

Powered by Labrador CMS