ØKER: Brukboligene til Osbos øker i pris.

Opp 3,6 prosent for Obos i Oslo 

På landsbasis gikk prisene opp med 4,2 prosent.

Publisert

– Obos-prisene pleier å stige mye i januar, og det gjorde de også i år. Økningen var likevel litt svakere enn snittet for januar de ti foregående årene. Det var ikke uventet at høye renter og mange bruktboliger til salgs skulle gi en noe svakere oppgang i januar enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i en pressemelding.

* I snitt har prisene i Oslo økt 3,9 prosent i januar i perioden 2014-2023.

* De 12 foregående månedene steg  prisene i Oslo 1 prosent.

* På landsbasis har prisene steget 2 prosent de tolv siste månedene.

* Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 77.111 kroner i Oslo i januar, og 66.856 kroner på landsbasis.

Statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Bra aktivitet

Det ble omsatt færre boliger i januar i år enn i januar 2023. I fjor bidro lettelser i utlånsforskriften til økt omsetning. Sammenlignet med januar i 2022 og 2021, ble det omsatt flere boliger i Oslo i januar i år.

Sissel Monsvold.

Monsvold mener dette, sammen med en solid økning i bruken av forkjøpsretten og kort omsetningstid, viser at markedet for brukte Obos-boliger i hovedstaden har tatt seg godt opp i starten av 2024. 29,5 prosent benyttet forkjøpsretten i januar i år, mot 24,3 prosent i januar 2023.

Etterspørselen etter nye OBOS-boliger har også tatt seg noe opp den siste måneden.

Venter prisoppgang 

– Boligprisene pleier å stige utover vinteren og våren, og det venter vi skjer i år også. Men vi tror prisveksten blir noe svakere enn normalt. Noe økning i boliglånsrentene i februar etter at Norges Bank satte opp renten i desember 2023, og et fortsatt stort lager av usolgte bruktboliger, er ventet å dempe prisoppgangen, poengterer Monsvold.

Hun mener imidlertid vi har nådd rentetoppen, og at det ligger an til lavere renter i 2024. Og hun venter sterkere boligprisvekst mot sommeren og utover høsten.

– Vi tror god lønnsvekst og fallende inflasjon gir en gradvis bedring i kjøpekraften gjennom 2024. Det er også tegn til at husholdningene er blitt mer optimistiske til utsikten for egen økonomi, boligpriser og renter. Det vil, kombinert med at det er færre boliger til salgs, etter hvert løfte boligprisene noe. Lav igangsetting av nye boliger i 2022, særlig i Oslo, gir få nye boliger i markedet i 2024. Det kan gi litt høyere prisvekst i Oslo enn mange andre steder, sier Monsvold.

Kan bli to rentekutt

Hun tror dessuten på ett til to rentekutt i andre halvår 2024. Det vil ha en sterkere effekt på Oslo-prisene enn ellers i landet.

– Vi anslår at boligprisene vil stige med rundt to prosent i Oslo og en prosent på landsbasis fra desember 2023 til desember 2024. Får vi rentekutt allerede i første halvår, samtidig som oppgangen i arbeidsledigheten blir moderat, kan prisveksten bli sterkere enn vårt anslag.

Powered by Labrador CMS