VEKST I NÆRING, SVAKERE I BOLIG: Boliggiganten OBOS, her ved konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, fikk i fjor resultatvekst i divisjon næringseiendom, mens divisjon boligutvikling opplevde resultatnedgang.
VEKST I NÆRING, SVAKERE I BOLIG: Boliggiganten OBOS, her ved konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, fikk i fjor resultatvekst i divisjon næringseiendom, mens divisjon boligutvikling opplevde resultatnedgang.

Har aldri tjent så mye som i fjor

Tjente nesten 30 prosent mer i 2019 sammenlignet med 2018, på tross av færre igangsatte boliger.

Publisert Sist oppdatert

OBOS-resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner.

– De gode resultatene styrker OBOS’ muligheter til å oppfylle sitt hovedformål om å bygge flest mulig boliger og levere gode tjenester til kunder og medlemmer. Resultatet gir et solid grunnlag for videre vekst, i tillegg til egenkapital som buffer mot markedsvariasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

LES OGSÅ: Her har eierne hentet ut milliarder (+)

Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige.

Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Det ble igangsatt netto 2769 boliger som er en reduksjon på 6 prosent fra 2018.

OBOS hadde netto 4 277 boliger under produksjon, en reduksjon på 13 prosent fra 2018, blant annet som følge av en større andel prosjekter i samarbeid med andre. Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene.

– Markedsutsiktene i både Norge og Sverige er positive og gir grunnlag for videre offensiv satsing for OBOS. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er å ha mange nok byggeklare prosjekter i sentrale vekstområder. OBOS har derfor hatt et høyt investeringsnivå i 2019. Det er kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger innenfor en samlet investeringsramme på 3,4 milliarder kroner. Blant de viktigste investeringene er satsingen på Hinna Park i Stavanger og flere større prosjekter i Stockholm, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

LES OGSÅ: Gir vekk eiendom til en verdi av 400 millioner (+)

Også i 2019 har næringseiendom skapt betydelig verdier for OBOS-konsernet, blant annet ved salg av aktiva for 1,8 milliarder kroner kombinert med god drift og verdiøkning i prosjekt- og eiendomsporteføljen for øvrig. Samlet resultat før skatt i divisjon næringseiendom utgjorde 1 milliard kroner mot 532 millioner kroner i 2018.

Realiseringen er i hovedsakelig knyttet til salget av Kjøttbasaren og Hotel Ørnen i Bergen, to eiendommer på Ulven i Oslo, samt salg av aksjer i eiendomsselskapene Utstillingsplassen Eiendom AS og Oslo Cancer Cluster Innovation AS.

– OBOS har de siste årene valgt å benytte et godt marked for næringseiendom til å frigjøre store verdier gjennom salg. Vi har på gang flere store byutviklingsprosjekter innenfor næringseiendom, blant annet Oslo K i Kværnerbyen, Holmlia Senter og Construction City på Ulven i Oslo som har forventet byggestart i 2021, sier konsernsjefen.

OBOS har et langsiktig industrielt eierskap og er største eier i Veidekke, AF Gruppen og JM AB. I SBC AB er OBOS nest største eier. I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018 og genererte utbytteinntekter på 531 millioner kroner.

– 2019 var et meget godt år for våre investeringer i bygg, anlegg og eiendomssektoren. Dette gir OBOS betydelig økonomisk handlekraft og mulighet til å investere i ny virksomhet fremover, primært med fokus på boligutvikling. OBOS’ øvrige operasjonelle virksomhet innenfor bank, boligforvaltning og energi viste solid vekst og god resultatutvikling. Driften er preget av et sterkt fokus på digitalisering, IT-investeringer og videre tjenesteutvikling for å møte nye kundebehov, sier konsernsjefen.

LES OGSÅ: Tjente 27 millioner på brannruin (+)

I løpet av året fikk OBOS 27 454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473 386.

– Å opprettholde en så sterk medlemsvekst viser at vi fortsatt evner å skape merverdi for medlemmene samtidig som vi skaper gode økonomiske resultater. Vi ser frem til å introdusere vårt medlemsprogram også i Sverige i løpet av 2020. Det ble i 2019 gitt til sammen 156 millioner kroner i samfunnsbidrag i form av gaver og samarbeidsavtaler knyttet til tiltak for barn og unge, frivillighet, idrett, kultur og sosiale formål, sier Siraj.

Powered by Labrador CMS