Aktuelt:

MOT NY RENTEHEVING: Vekst i matvareprisene får mye av skylden for stigningen i konsumprisene. Prisveksten vil trolig føre til at Norges Bank vil heve renten ytterligere. Ill. foto

Nye inflasjonstall: - Trekker rentebanen isolert sett opp

Norske konsumpriser steg 6,4 prosent fra april i fjor til april i år. – Setter ytterligere press på Norges Bank.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske konsumpriser steg 6,4 prosent fra april i fjor til april i år.

– Prisveksten er fortsatt høy, men vi har de siste månedene sett tegn til en utflating, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Tolvmånedersendringen i april er 0,1 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i mars.

– Det som trekker veksttakten mest ned er prisene på elektrisitet inkludert nettleie. De steg mer fra mars til april i fjor, sammenlignet med i år, sier han.

– I motsatt retning har vi mat og en del andre varegrupper der veksttakten økte. I sum gjør dette at veksten flater ut, sier Kristiansen.

Handelsbanken slår fast at prisveksten er høyere enn ventet.

- Det er høyere enn ventet av både konsensus og Norges Bank med estimat på 6,1 prosent for KPIJAE, skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i dagens morgenrapport fra Handelsbanken.

Hun konstaterer at matvareprisene bidro mest positivt til tolvmånedersveksten, med et bidrag på hele 0,24 prosentpoeng.

- Samtidig bidro transportpriser tilsvarende negativt. Det betyr at det er andre poster som også trekker årsveksten opp, fra allerede høye nivåer. Kategorier som kultur, møbler og bolig bidro også positivt.

Midtgaard er overbevist om at den sterke prisveksten påvirker Norges Bank foran neste renteavgjørelse.

- I sum så er dette fortsatt sterkt, fra allerede høye nivåer. Inflasjonstallene setter ytterligere press på Norges Bank og trekker rentebanen isolert sett opp, skriver seniorøkonomen.

Powered by Labrador CMS