OMBYGGET: I 2003-2004 ble det ferdigstilt innvendig ombygging av det verneverdige teglbygget fra kino til teater- /show- og restauranthus for Stand Up Norge.

Latter går så det griner – nå vil John Fredriksen utvide

Norwegian Property ønsker å legge til rette for at Stand Up Norge skal få mer plass til for underholdning og service.

Publisert

På vegne av John Fredriksen-selskapet Norwegian Property har Dark Arkitekter sendt søknad om rammetillatelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen Holmens gate 1 på Aker Brygge, hvor Latter holder hus. Formålet med søknaden er å bygge ut Støperiet, «da det er behov for mer plass i tilknytning Latter».

– Funksjonelle og fleksible løsninger både inne og ute vil bli tilpasset dagens krav og forventninger til underholdning- og serveringsarealer, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Bygningsmassen ble oppført tidlig på 1900-tallet, og rehabilitert i 1986. I 2003-2004 ble det ferdigstilt innvendig ombygging av det verneverdige teglbygget fra kino (IMAX) til teater- /show- og restauranthus for Stand Up Norge AS, med to teatersaler, restaurant og barer.

Bygget er oppført i tegl; i en industriell stil. Store høye buede vinduer er fasadeelementene brukt ved hovedinngangen. På fasade ut mot Støperigata har øvre etasje et markant vindusbånd.

– Våre målsettinger med oppgraderingen er å ivareta Støperiets opprinnelige kvaliteter og verdier både arkitektonisk og konstruktivt. Da Støperiet er regulert til spesialområde bevaring, og tomten for påbygget ikke omfattes av dette, må dette ses i sammenheng med eksisterende bygg, skriver Dark Arkitekter.

Tiltaket omfatter en utbygging av Støperiet, tak over eksisterende uteservering og lukket klimatisert fasade.

– Tiltakene er planlagt slik det i liten grad vil oppleves eller kunne leses fra omkringliggende gater og byrom, og underordner seg byggets opprinnelige prinsipper og formspråk.

Dagens uteservering har store duker / seil over seg. Ifølge arkitektselskapet oppleves dette veldig midlertidig.

– Et tilbygg vil gi mer plass til besøkende både på sommer- og vintertid. Et nytt tilbygg vil få en mer permanent karakter, mens fasaden mot Holmens gate vil oppleves transparent ettersom det vil være en glassfasade med åpningsmuligheter og enkel detaljering. Tilbygget vil gjenoppta arkitektoniske prinsipper brukt langs Holmens gate, heter det i henvendelsen til PBE.

Det er i dag et felt i eksisterende murvegg ut mot Støperigata, hvor det ser ut til at et murfelt på ett eller annet tidspunkt er fjernet, og blitt erstattet med trepanel. NPRO ønsker oppføre dette feltet med murvegg tilsvarende det eksisterende rundt.

– Våre målsettinger med oppgraderingen er å ivareta Støperiets opprinnelige kvaliteter og verdier både arkitektonisk og konstruktivt. Foreslåtte tiltak må sees i sammenheng med et tydelig ønske om å bevare byggets karakter og historiefortellende rolle, og et behov for bygge ut, i møte med leietakeres behov for mer plass til for underholdning og service, skriver Dark Arkitekter.

Powered by Labrador CMS