GLAD: Tone Tellevik Dahl er glad for medlemsveksten i Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom har passert 300 medlemmer

Norsk Eiendom har aldri stått sterkere som bransjeforening enn akkurat nå.

Publisert

Nylig passerte foreningen 300 medlemsbedrifter, en rivende utvikling fra 90 medlemmer i 2009 og 240 så sent som i 2020. Blant de nyeste innmeldte er Avinor, Polaris Eiendom, Alti Forvaltning, og advokatfirmaet Kluge, ifølge en pressemelding.

– Det er fantastisk å registrere at vi vokser når det ellers er nedgangstider for bransjen. Det gir oss økt tyngde som bransjens talerør og muskler når vi skal påvirke myndighetene for bedre rammebetingelser. Medlemsvekst tyder på at eiendomsaktørene ser stor nytte av å ha en bransjeforening i ryggen også i krisetider, og det betyr også mye at vi har mange kompetente medlemmer å spille på i vårt bransjeutviklingsarbeid, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

Kluge ble nummer 300

Advokatfirmaet CMS Kluge klokket inn som medlem nummer 300. Eiendomsleder Nanja Dannow sier dette om hvorfor de meldte seg inn:

– Som et av landets største miljøer for eiendomsadvokater, er eiendom en viktig del av vår virksomhet. Norsk Eiendom fremmer bransjens interesser på en veldig god måte, noe begrensede ressurser til tross. De jobber med saker som vi og våre klienter er opptatt av. Vi ønsker å bidra inn i dette arbeidet, fremholder hun.

Et annet ferskt medlem er Polaris Eiendom.

– Vi opplever Norsk Eiendom som den mest relevante foreningen for oss, og ønsker tilgang til den kunnskap, kompetanse og nettverk som ligger i systemet, påpeker administrerende direktør Rolf Thorsen.

Viktig å være organisert

Selv om Norsk Eiendom har mange nye medlemmer, har foreningen også medlemsbedrifter som har vært med over lang tid. En av dem er eiendomsutvikleren Aspelin Ramm.

– Det er viktig å slutte opp om en bransjeforening, som på et vis fungerer som vår fagforening. Som mangeårig medlem har jeg sett at Norsk Eiendom taler vår sak, bidrar til å utvikle bransjen og fungerer som en organisasjon vi kan henvende oss til om små og større saker. To års sammenhengende krise med pandemi, krig og fallende konjunkturer har vist oss at det ikke bare er i gode dager det er viktig å være organisert, sier administrerende direktør Gunnar Bøyum.

Powered by Labrador CMS