Analyse:

FØR LAVBLOKKA: Hydrobygget i opprinnelig kontekst.
FØR LAVBLOKKA: Hydrobygget i opprinnelig kontekst.

250 største: Skal rehabilitere ett av Norges mest kjente kontorbygg (+)

Ettersom flere leietakere flytter ut av bygget, planlegger Norsk Hydro Pensjonskasse for en oppgradering og tilbakeføringsstrategi.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Norsk Hydro Pensjonskasse har Element Arkitekter søkt om rammetillatelse for Bygdøy allé 2. Søknaden gjelder tillatelse for innvendig rehabilitering av eksisterende kontorbygg, samt oppføring av frittstående rømningstrapp, etablering av rømningsdører i fasaden og riving av gangbro mellom høyblokka og lavblokka.

Monumental inngangshall.
Monumental inngangshall.

Norsk Hydros Pensjonskasse hadde i fjor leieinntekter på 246,1 millioner kroner, og er med dette nr. 67 på Estate Nyheter sin liste over Norges 250 største eiendomsselskaper. Pensjonskassen har røtter tilbake til 1916, og skal sørge for at medlemmenes rettigheter er godt ivaretatt, samtidig som de totale pensjonsforpliktelsene sikres på en optimal måte for Norsk Hydro. I tillegg til Hydrobygget i Bygdøy allé 2 eier pensjonskassen flere eiendommer på Vækerø, deriblant hovedkontoret til Norsk Hydro.

Unik utsikt.
Unik utsikt.

Det eksisterende bygget i Bygdøy allé 2 ble oppført for Norsk Hydro i 1960. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø som var en av Norges fremste modernister, og står blant annet bak Regjeringskvartalets høyblokk og Y-blokk, samt Bergen Rådhus.

Bygdøy allé 2 er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Det senere tilbygget (lavblokka) er tegnet av Viksjøs arkitektkontor og ble byggemeldt i 1983. Eiendommen har, fra å være Hydros hovedkontor, blitt et rent utleiebygg med flere leietakere. Denne overgangen har ført til justeringer/ombygginger av både planløsninger og tekniske løsninger for å imøtese løpende ønsker fra ulike leietakere.

– En del av disse justeringene svekker det originale uttrykket og den romlige opplevelsen. Ettersom mange leietakere flytter ut av bygget, planlegges det for en oppgradering og tilbakeføringsstrategi, der det er hensiktsmessig, uten at det svekker muligheten for et topp moderne kontorbygg som er konkurransedyktig i markedet. Flere kjente bygg fra denne perioden er ombygget og modernisert, skriver Element Arkitekter i henvendelsen til PBE.

Element Arkitekter er engasjert for innvendig rehabilitering av høyblokka, som sammen med lavblokka deler funksjoner på bakkeplan og øvrige kjelleretasjer. Lavblokka huser i dag Norad med ca. 260 ansatte som ikke er en del av prosjektet.

– Første etasje skal rustes opp, og er opprinnelig løst med toalettfunksjoner i direkte tilknytning til auditoriet/møtesalen, men det er i dag behov for et større mingleareal foran auditoriet i forbindelse med ulike arrangementer og seminarer, både på dag- og kveldstid. Det anbefales derfor å flytte toalettfasilitetene, slik at det frigjøres areal til mingling, samtidig som det oppnås utsyn til parken, fra hovedinngangen og i retning kantinen.

Arkitektselskapet viser til at den store lobbyen, som opprinnelig ble omtalt som en «monumental inngangshall», har skulpturelle søyler og flere integrerte kunstverk.

– Dette er kanskje bygningens flotteste rom, og bør komme til sin rett i en ombygging for å utnytte potensialet som resepsjon, samlingssted og den mest tilgjengelige etasjen.

Element Arkitekter påpeker også at utsikten fra kontoretasjen er unik, men at denne kvaliteten i liten grad oppleves fra innsiden «både fordi den tette sonen i midten sperrer for den visuelle forbindelsen på tvers av bygningen, og fordi cellekontorveggene går helt opp til tak».

– Disse forholdene stenger for dagslyset, hindrer utsyn og fremhever den sterke korridorfølelsen. Nye plantegninger i de generelle kontoretasjene viser en strategi med celle- og kontorlandskap som gir økt dagslysnivå, utsyn og opplevelsen av at lokalene er større, luftigere og romsligere, samtidig som lydkravene til kontoretasjene bevares. Det er etablert en strategi for fremtidig innvending ombygging av kontoretasjene som er robust over tid, og som tåler både åpne landskap, cellekontorer eller en kombinasjon, fremgår det av søknaden.

Powered by Labrador CMS