Analyse:

NYE STUDENTBOLIGER: NCC oppfører nå 209 nye studentboliger i Brenneriveien 11 ved Akerselva for Studentsamskipnaden SiO.
NYE STUDENTBOLIGER: NCC oppfører nå 209 nye studentboliger i Brenneriveien 11 ved Akerselva for Studentsamskipnaden SiO.

De 8 største utleierne av studentboliger fikk leieinntekter på 1,7 milliarder

Studentboliger er blitt big business, og den klarte største aktøren er Studentsamskipnaden SiO.

Publisert

På Estate Media sin liste over Norges 250 største eiendomsselskaper, er det 8 aktører som har studentboliger som kjernevirksomhet. Samlet har disse aktørene en eiendomsportefølje på mer enn 1 million kvadratmeter, og de totale leieinntektene i utgjorde i fjor 1.698.008.972 kroner. Hovedtyngden av disse inntektene kommer fra studentboliger.

Den største aktøren er Studentsamskipnaden SiO, som med leieinntekter på 636,9 millioner kroner er Norges 28. største eiendomsselskap.

Studentsamskipnaden SiO

Leieinntekter 2021: 636.902.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: 372.000

SiO er studentsamskipnaden for 28 studiesteder i Osloregionen. 74.380 studenter betaler semesteravgift til SiO, og kan bruke de ulike tilbudene. Hovedoppgaven til SiO er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Tilbudet inkluderer blant annet 8.600 studentboliger.

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Leieinntekter 2021: 280.930.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: 186.144

Har som hovedoppgave å sikre et godt velferdstilbud for studentene i Bergen, Sogndal, Førde, Haugesund og Stord. Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) tilbyr studentvelferd gjennom et bredt spekter av tjenester og produkter. I porteføljen inngår blant annet 5.300 studentboliger.

Stiftelsen Anker Studentboliger og hotell

Leieinntekter 2021: 235.000.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: 132.000

Ble stiftet i 1970 av LO Oslo og NHO Oslo. Den næringsdrivende stiftelsen har som formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter. Selskapet driver også Anker Hotel og Anker Hostel.

Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge

Leieinntekter 2021: 150.593.872 kr.

Antall kvm i porteføljen: 94.880

Yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge ønsker å bidra til at studenter i Sørøst-Norge får en god opplevelse av studietiden ved tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Det gjør de ved å tilby blant annet studentboliger, studentkafeer og barnehageplasser. I læringsmiljøspørsmål er organisasjonen i aktiv samhandling med universitetet.

Studentsamskipnaden i Ås

Leieinntekter 2021: 113.000.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: 74.000

Ble etablert i 1955, og er velferdsorganisasjon for studentene ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Studentsamskipnaden i Ås driver studentboliger, gjesteboliger, idrettsanlegg, bokhandel, trykkeri, serveringssteder samt utleie av møte- og festlokaler.

Studentsamskipnaden i Stavanger

Leieinntekter 2021: 93.983.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: Ikke oppgitt

Nærmere 13.000 studenter er tilknyttet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) gjennom Universitetet i Stavanger, tre høyskoler og to fagskoler i regionen. SiS er ikke en del av Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner, men er en uavhengig bedrift.

Studentsamskipnaden i Innlandet

Leieinntekter 2021: 93.000.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: 58.680

Leverer studentvelferd til ca. 15.000 studenter i Innlandet. Er til stede på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad. Tilbyr studentvelferd gjennom blant annet studentboliger, studentbarnehage, studentkafeer, og studentbokhandler.

Studentsamskipnaden i Agder

Leieinntekter 2021: 85.600.000 kr.

Antall kvm i porteføljen: 80.000

Velferds- og kulturorganisasjon for studentene på Sørlandet. Har en rekke velferdstilbud til studenter i Agder, deriblant barnehager, helsetilbud, boliger og bokhandler. Studentsamskipnaden i Agder er styrt av studentene, og overskudd fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for disse.

Powered by Labrador CMS