NY ØKNING: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache øker renten igjen.
NY ØKNING: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache øker renten igjen.

Norges Bank etter renteøkning: Styringsrente på 4,5 prosent gjennom hele neste år

Norges Bank har satt opp styringsrenten med enda et kvart prosentpoeng til 4,25 prosent og venter en styringsrente på 4,5 prosent gjennom hele neste år.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag offentliggjorde Norges Bank en ny renteøkning på 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Det alle spørs seg om nå er om rentetoppen er nådd.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank skriver at prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. «Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid», skriver Norges Bank.

Prognosen for styringsrenten er litt oppjustert fra Pengepolitisk rapport 2/23 og indikerer en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

- Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvor innstrammende renten nå virker. Dersom presset i økonomien vedvarer eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er vi beredt til å heve renten mer enn det vi nå anslår. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli lavere enn vi nå ser for oss.

Powered by Labrador CMS