PREMISS BORTE: Bymiljøetaten påpeker at «det viktigste premisset i planen (E18 i tunnel) ikke lenger er gjeldende».
PREMISS BORTE: Bymiljøetaten påpeker at «det viktigste premisset i planen (E18 i tunnel) ikke lenger er gjeldende».

Negativ til boliger langs E18 på Skøyen

Bymiljøetaten mener i utgangspunktet alle feltene langs E18 på Skøyen er uegnet for bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.

Publisert Sist oppdatert

«Bymiljøetaten støtter intensjonene i planen om fortetting ved kollektivknutepunkt, men mener at planen ikke i tilstrekkelig grad har tatt inn over seg konsekvensene av at E18 blir liggende i dagen med tanke på boligutvikling langs veitraseen, og medfølgende luft- og støyproblematikk.»

Det skriver Bymiljøetaten i sine merknader til områderegulering Skøyen, som ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i november i fjor.

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I tillegg har etaten påtatt seg gjennomføringsansvaret for offentlig infrastruktur på Skøyen.

Les også: Boligøya er verdt to milliarder kroner

Plan- og bygningsetaten mener at planen er mer moderat nå. Samtidig er «det viktigste premisset i planen (E18 i tunnel) ikke lenger er gjeldende».

– Bymiljøetatens hovedinntrykk er at man har fjernet et helt avgjørende premiss, samtidig som man har gjort små endringer i planen for øvrig. En bilvei med en så høy årsdøgntrafikk som E18, er en betydelig kilde til støy og luftforurensning. Etter vår vurdering er i utgangspunktet alle feltene langs E18 uegnet for bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning (bolig, men også barnehage), heter det i merknadene.

Etaten mener at disse områdene også vil ha betydelige støyutfordringer. I tillegg mener etaten at unntaket som det åpnes for i to bestemmelsesområder (# 26-27) må fjernes.

Ifølge områdereguleringen tillates det ikke boliger innenfor disse bestemmelsesområdene, men «unntak kan gis hvis leilighetene er gjennomgående og det kan dokumenteres at ulemper fra støy og luftforurensing er innenfor akseptable verdier».