SPENT: – Koronautfordringene i byggebransjen har ennå ikke påvirket størrelsen på vår portefølje, men vi følger utviklingen spent, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.
SPENT: – Koronautfordringene i byggebransjen har ennå ikke påvirket størrelsen på vår portefølje, men vi følger utviklingen spent, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Nedgang i antall byggesaker i Oslo

Antall byggesaker inn til Plan- og bygningsetaten er litt lavere enn normalt i vår.

Publisert

– Denne våren har vi og bransjen vært spent på om antallet saker til Plan- og bygningsetaten ville synke som følge av korona. Det viser seg at innkommende søknader er litt lavere enn normalt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

I årets første 5 måneder kom det inn ca. 5 prosent færre byggesaker enn i samme periode i fjor. Dette utgjør ca. 130 saker.

– Vi så en svak nedgang i april, og en noe større nedgang per utgangen av mai, sammenlignet med fjoråret, sier Kielland.

Per mars lå saksinngangen likt med 2019.

– Det er imidlertid en klar forskjell fra fjoråret i at vi får inn færre store saker og flere små. Sett opp mot antall saker som kommer inn til oss, har fortsatt ikke koronautfordringene i byggebransjen påvirket størrelsen på vår portefølje, men vi følger utviklingen spent videre, sier Kielland.

Hun påpeker at Plan- og bygningsetaten har en stor portefølje på byggesaker som de jobber med å håndtere.

– Vi har iverksatt tiltak, og vurderer fortløpende nye og mer dyptgripende tiltak i måten vi jobber på. Innsatsen er forsterket, og vi følger nøye med på effektene av dette fremover.

Våren er alltid høysesong for innsending av byggesaker, og Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggesak, sier at de ansatte har «jobbet på og holdt tilnærmet tritt med antallet byggesaker som kommer inn».

– Dette er en ekstraordinær innsats for å få hjulene til å gå rundt, selv med de utfordringene korona og en stor portefølje gir oss, sier Høybach.