NE Kronikk: Eiendomsbransjens vendepunkt i 2025

Om trenden fortsetter, vil kvinner om kort tid utgjøre majoriteten av eiendomsbransjens kompetansebyggere.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Kronikk av Øystein Ringen Kristoffersen, nettverksansvarlig i Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997.

Lenge har eiendomsbransjens kompetansesenter snakket om hvordan en økende gruppe av våre yrkesaktive deltidsstudenter, sist målt til 40 % av studentmassen, gjør det svært skarpt på våre eksamener – og nær sagt aldri stryker når siste ord er skrevet. Vi snakker selvsagt om kvinner i eiendomsyrker. Disse demonstrerer et ambisjonsnivå for egen karriereutvikling som er i ferd med å overskygge de øvrige 60 %, både hva angår studiekvalitet og -innsats. Om denne trenden fortsetter, vil kvinnene om kort tid utgjøre majoriteten av eiendomsbransjens aktive kompetansebyggere.

Tidvis snakkes det i eiendomsbransjen om at kvinnene kommer. Det gjør de slettes ikke. Kvinnene er her for fullt, og snart er de klare til å ta over ledelsen! Det er kun et spørsmål om tid før de vil melde seg som de beste kandidatene når lederstillinger innen eiendom lyses ut. Vi vet at de har brukt tiden godt, og i det stille har bygget seg opp overbevisende real- og formalkompetanse, som gjør at på et visst tidspunkt vil det bli umulig å ikke finne kvalifiserte og villige topplederemner i deres rekker. Vi kaller det en stille revolusjon innen eiendom.

Senter for eiendomsfag tror på et slikt ledelsesmessig vendepunkt for eiendomsbransjen innen 2025, basert på følgende utgangspunkt:

• Generasjonsskiftet i eiendomsbransjen, som senteret tidligere har omtalt som en overgang fra versjon 1.0 til 2.0 hva angår bransjeutvikling, er fremdeles i sin innledende fase – med tilførsel av erfarne ledere utenfor bransjens egne rekker. Disse nye lederne i eiendom, som i stor grad også har toppledererfaring fra andre og mer modne sektorer, vil etter en tid i lederstolen granske gründernes forretningsmodeller og oppdatere disse til den samfunnsrollen som selskapene behøver og fortjener. Her vil floskler á la «vi fortsetter å gjøre det samme som det vi alltid har gjort» og «det er best å ligge godt under radaren slik at vi ikke får innblanding fra omverden» vil falle på stengrunn. I tillegg vil vi oppleve en økende spesialisering og nisjedyrkning, som motsats til forrige versjons altetende generalistrolle.

• Den fjerde industrielle revolusjon, godt hjulpet av globale proptech investorer og gründere som leter med lupe etter alternative og bedre forretningsmodeller for å skape verdier gjennom eiendom, vil utkonkurrere de eiendomsselskaper som ikke skaper varige verdier for sine omgivelser. Organisasjoner som evner å tjene penger på eiendom – uten nødvendigvis å eie eiendom – faller naturlig innenfor den globalt fremvoksende formidlingsøkonomien, som vil kunne oppleve eksponentiell vekst. Gode eksempler på slike kapital- og initiativsterke investorklynger finner vi både i London og Stockholm, og de kommer stadig nærmere hard core eiendom.

• Ett av de mer markante karakteristika ved eiendomsbransjen er at den opptrer syklisk, med kraftige oppturer og smertefulle nedturer i eiendomsmarkedene. Dette medfører en overhengende sannsynlighet for at minst én ny og betydelig finansiell krise vil inntreffe innenfor 10 år fra finanskrisens avtrapping i 2009. Gitt at vi også vet fra forskningens verden at større verdimessige nedturer øker villigheten og sannsynligheten for at eiere og styrer velger å innstille kvinner til topplederroller, som motvekt til verdifall skapt av mannlige ledere. Forklaringsgrunnlaget baserer seg bl.a. på at kvinner får lettere tilgang til topplederverv når det ser ut som mørkest, fordi forholdet mellom mulig oppside og ytterligere nedside fremtoner seg som negativt for den tradisjonelle, mannlige topplederprofil.

• Om vi ser til eiendomsbransjen i vårt søsterland Sverige, som på enkelte områder innen bransje- og profesjonsutvikling ligger 10 år fremfor oss i tid, vil følgende interessante bilde* tegne seg:

2014 2015 2016

Kvinnelig toppleder  18 % 20 % 21 %

Kvinner i styret     29 % 32 % 34 %

Kvinnelig styreleder   16 % 20 % 21 %

Kvinner i ledergruppen 37 % 38 % 41 %

Kvinnelige sjefer med personalansvar 36 % 38 % 41 %

Basert på årets tall, kan vi slå fast at det i Sverige ikke lenger kommer som en overraskelse når en eiendomskvinne annonseres som ny leder. Bransjen er i ferd med å bli kjønnsmessig likestilt hva angår ledelse. Med stadig flere kvinner som toppledere, styreledere samt i ledergruppene, vil omstillingshastigheten mot likestilling kunne tilta hurtig fremover.

Dette samlede utgangspunktet danner rammen for det vendepunkt som vi forutser for eiendomsbransjen, der flere kvinner får anledning til å rykke opp til topplederposisjon:

Et generasjonsskifte som endrer mindset for og til ledelse, i kombinasjon med en teknologisk ubetydeliggjøring av de mest endringsuvillige eiendomsselskapene, trenger kun en ny finansiell krise som drivstoff for at den stille revolusjonen som vi observerer i det daglige vil bli kronet med hell. Vi tror at ovennevnte kombinasjon vil gjøre seg gjeldende lenge før 2025, men at vi fra da av vil oppleve en eiendomsbransje ledet av både kvinner og menn. Dette vesentlige hamskiftet vil gi oss en annerledes og bedre sammensatt bransje, der kompetanse – selve grunnstoffet for både ledelse og verdiskaping – er i førersetet. Og for alle oss som ønsker en fremtid for eiendomsbransjen som profesjonell, ansvarlig og kunnskapsbasert, er dette virkelig noe å heie på!

————

NE kronikk er en spalte hvor aktører i og rundt eiendomsbransjen kommer med sine synspunkter/kommentarer på ulike tema. Kronikkforfatter er Øystein Ringen Kristoffersen. Han er nettverksansvarlig i Senter for eiendomsfag og har sterke meninger om utviklingen i eiendomsbransjen.

* Kilde: Årlig likestillingsundersøkelse blant toppledere i svenske eiendomsselskaper, i regi av arbeidsgiverorganisasjon Fastigo.

 

Powered by Labrador CMS