Aktuelt:

IKKE IMPONERT: Norsk Eiendom-sjef Tone Tellevik Dahl mener regjeringens forslag om strømstøtte er dårlige greier.
IKKE IMPONERT: Norsk Eiendom-sjef Tone Tellevik Dahl mener regjeringens forslag om strømstøtte er dårlige greier.

Mørketid for 1 mill. arbeidere

Norsk Eiendom er ikke imponert over regjeringens strømpakke til næringslivet.

Publisert

Regjeringen kommer med seks grep i tiltakspakken for næringslivet som sliter med høye strømpriser, men adm. direktør Tone Tellevik Dahl mener ingen grepene inneholder Enova-støtte til næringsbygg, noe som etter hennes mening er helt nødvendig for å få effekt både for leietakere og klimaet.

– Det vil bli dyrt, kaldt og mørkt på norske kontorer denne høsten og vinteren uten et krafttak for energieffektivisering også i eksisterende næringsbygg. Statsråd Aaslands kommentar om at ikke alle trenger å ha 22 grader på kontoret faller på sin egen urimelighet når han kun lanserer støttetiltak til husholdningene. Dette til tross for at de største effektene kan oppnås på norske arbeidsplasser, sier Tone Tellevik Dahl.

Med tiltakene i budsjettlekkasjen har regjeringen som mål å spare 10 TWh i norske bygg innen 2030. Heller ikke dette målet får Norsk Eiendoms direktør til å ta bølgen:

– Sintefs siste rapport har beregnet at Norge kan redusere strømforbruket med 16 TWh hvert år bare for næringsbygg hvis det investeres i energieffektiviseringstiltak. Hvorfor griper ikke regjeringen tak i de store, lavthengende fruktene som for eksempel gjeninnføring av ENØK-støtten til yrkesbygg? Det er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak som i motsetning til utbygging av havvind eller kraftnettet generelt vil gi klimakutteffekt i tide til 2030, kommenterer Tellevik Dahl.

Hun mener dessuten at den nye strømsparepakken føyer seg inn i et mønster hvor det tenkes kortsiktig og lite klimaorientert. Da har hun blant annet den relativt ferske strømstøtteordningen i tankene:

– Heller ikke der var eiendomsselskapene tilgodesett med mulighet for å søke ENØK-midler, enda det er eiendomsselskapene og gårdeierne som påvirker energibruken i bygg. Mens det er gårdeier som må velge å investere i ENØK er det leietaker som får gevinsten ved lavere strømregning. Incentiver til å energieffektivisere gavner både leietaker, utleier og klima. Med regjeringens kortsiktige opplegg blir klimaet taperen både denne vinteren og på lang sikt uten tiltak som har varig effekt for de ca. 900 000 kontorarbeidstakerne i landet, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun kommer til slutt med en oppfordring om å gjøre som i Oslo, hvor potten for energieffektiviseringstiltak som isolasjon og solceller er blitt økt. Både for husholdninger, bedrifter og gårdeiere i byen.

– Dette burde vært skalert opp på nasjonalt nivå gjennom Enova, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Powered by Labrador CMS