GRØNT LÅN: Marianne Storli, finanssjef i Møller Eiendom og Morten Kirkebøe i Nordea har jobbet med å lande Norges største bærekraft-linkede lånepakke for eiendomsbransjen.

Møller Eiendom med gigantisk bærekraftlån

Lånet på 4,7 milliarder kroner er trolig den største bærekraft-linkede finansieringspakken som er inngått i det norske markedet.

Publisert

I flere år har bankene signalisert at miljøvennlige bygg og bærekraftarbeidet vil bli prioritert når nye lån skal gis til eiendomsbransjen. Og nå ser det ut til at de bærekraft-linkede lånene kommer for fullt. Tidligere har Estate omtalt Braathen Eiendoms grønne lån på 1,4 milliarder med Handelsbanken og Fredensborg Bolig, som har fått på plass bærekraftlinket lån med Nordea.

Nå har Møller Eiendom inngått det som er den hittil største kjente bærekraft-koblede finansieringspakken innen næringseiendom i Norge. Lånebetingelsene er knyttet opp mot selskapets prestasjon innenfor bærekraft.

– Strategien vår er å ligge i forkant av kravene som kommer innenfor bærekraft. Det å knytte sammen vilkårene i våre låneavtaler med vår prestasjon innenfor bærekraftsområdet ser vi på som en naturlig del av det å forberede oss på fremtiden. Trenden er for oss ganske klar, sier Marianne Storli, finanssjef i Møller Eiendom.

Avtalene gjelder en vesentlig del av selskapets totale lånerammer og beløper seg til 4,7 milliarder kroner. Ifølge Møller Eiendom er strukturen på bærekraft-linken identisk i samtlige låneavtaler.

De bærekraft-linkede låneavtalene er knyttet opp til selskapets hovedmål innenfor bærekraft som er å redusere energibruken i eiendomsporteføljen år for år, samt øke andelen inntekter som selskapet definerer som «bærekraftige».

– Med dette får vi tydelige krav om forbedring innen energibruk og energimerking av våre eiendommer. Vi mener at dette blir viktig for langsiktig verdiskapning og kundetilfredshet i årene som kommer. Vi vil dessuten arbeide videre for at alle våre lån fremover enten skal være grønne lån eller ha en bærekraft-link, legger hun til.

Møller Eiendoms mål om bærekraftig inntekt er bygget på EUs taksonomi. Låneavtalene er etter det man kjenner til, den første i sitt slag innen næringseiendom i Norge der målet om andel bærekraftig leieinntekt i låneavtalen er basert på dette nye regelverket fra EU, sier Marianne Storli.

– Vår definisjon er en fortolkning av EUs taksonomi med tilpasninger for norske forhold. Dette har vi vært nødt til å gjøre for å få til en praktisk tilnærming, da det er en del rom for fortolkning som vi har vært nødt til å rydde til side for å gjøre det mulig å knytte regelverket opp i kommersielle avtaler, påpeker Storli.

Nordea har vært bærekraftskoordinator, og bærekraft-linkede låneavtaler er inngått med Nordea, DNB, SEB og Handelsbanken.

– Vi er svært glade for at vi kom i mål med prosessen og har fått på plass en struktur for bærekraft-linkede lån som Møller Eiendoms relasjonsbanker kunne enes om. Kriteriene som ligger til grunn for avtalen viser vei i forhold til de krav vi forventer vil bli mer og mer relevant for selskaper innen næringseiendom fremover, sier Morten Kirkebøe i Nordea.

Powered by Labrador CMS