BØLGEN OVER: Bølgen av fortetting inne i kontorlokalene ser ut til å være over.
BØLGEN OVER: Bølgen av fortetting inne i kontorlokalene ser ut til å være over.

Mens 84.000 jobber forsvant, økte bedriftenes behov for kontorareal

Pandemien har hatt liten effekt på arealet som kontorbrukerne har behov for.

Publisert

Det kommer frem i Akershus Eiendoms seneste flytteundersøkelse, som er den 18. i rekken. Undersøkelsen er blitt gjennomført blant leietakere som enten har signert ny leiekontrakt i 2021 eller som aktivt søker etter nye kontorlokaler. I årets undersøkelse, som ble gjennomført i de første ukene av august, er det 56 selskaper som er i prosess på totalt 50.000 kvadratmeter som har svart. Bedriftene i undersøkelsen vil normalt flytte i løpet av de kommende 18 måneder, men noen flytter senere.

«Vår årlige undersøkelse av arealbehovet hos kontorleietakere på flyttefot viser at gårdeierne har gode tider med et stabilt behov for kontorlokaler, men at justeringer forårsaket av pandemien sannsynligvis hindrer en enda litt høyere arealetterspørsel. Mange bedrifter er i vekst, men ikke like mange skal ha større gulvplass, likevel går behovet samlet fortsatt oppover. Effektene av pandemien på kontorbehovet kan derfor trygt sies å være svake 18 måneder etter utbruddet», skriver Akershus Eiendom om undersøkelsen.

Den viktigste konklusjonen er at det samlede arealbehovet har gått opp gjennom hele pandemien, selv om Norge har mistet 84.000 jobber. I snitt og sum søker leietakerne på flyttefot 1 prosent større areal enn de flytter fra. Dette er nesten likt med fjoråret, som også var påvirket av pandemien.

65 prosent av respondentene sier de skal øke staben, noe som er på linje med tallene i perioden 2011 til 2013. Samtidig sier kun 13 prosent av de ansatte skal sitte tettere enn før. Dette tallet har aldri vært lavere og man kan dermed slå fast at bølgen av fortetting som man har sett i tallene fra 2011 til 2018 virker å være over.

66 prosent av leietakere på flyttefot sier at pandemien ikke har påvirket arealsøket deres, mot 40 prosent i fjor. 30 prosent sier at pandemien har påvirket arealsøket deres i negativ retning, mot 43% i fjor

«Bedriftene som er på flyttefot, er oftere i vekst enn andre, selv om hovedgrunnen til at man flytter, oftest er at eksisterende leiekontrakt løper ut og at man ønsker fornyelse. Veksten i ansatte er ikke overraskende, da man for tiden er inne i en periode med høy økonomisk vekst generelt, og spesielt for de deler av næringslivet som bruker mye kontorer», skriver Akershus Eiendom. På den annen side ser næringsmegleren at 24 prosent av bedriftene som øker antall ansatte søker seg til mindre arealer og 35 prosent vil ha like store arealer. Flere av de som ikke trenger større arealer uttaler at de vil ha mer flex-kontor-kontrakter og mer bruk av hjemmekontor. «Man må merke seg at det ikke alltid er et tydelig samsvar mellom hva leietakerne sier om sitt søk, og hva de rapporterer som faktisk arealsøk, da uttalelsene ikke passer med observert volumendring», skriver næringsmegleren videre.

Akershus Eiendom mener arealbehovet påvirkes negativt av erfaringene med pandemi og hjemmekontor, men det er vanskelig å anslå hvor mye det slår ut. Når man sammenligner med andre perioder med sterk vekst i antall ansatte (2019 og 2011-2013), kan man finne støtte for at behovet for areal ville økt enda mer hos disse leietakerne hvis det ikke hadde vært for pandemien og økningen i hjemmekontor og flex-kontor-løsninger. De effektene man nå ser som følge av pandemien overskygges ifølge Akershus Eiendom av effekten fra den økonomiske veksten.

Powered by Labrador CMS