POSITIV: Daniel Kjørberg Siraj er positiv til at småhusplanen skal revideres.
POSITIV: Daniel Kjørberg Siraj er positiv til at småhusplanen skal revideres.

– Må legge vekt på offensiv fortetting og økte byggehøyder

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj er positiv til et sterkere vern av småhusområdene, og mener at boligproduksjonen først og fremst må skje i store nye utviklingsområder.

Publisert

Plan- og bygningsetaten (PBE) har startet arbeidet med å revidere den eksisterende småhusplanen for Oslos ytre by. Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen.

PBE har mottatt en rekke innspill i forbindelse med revisjonen av småhusplanen, deriblant fra konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. I innspillet påpeker han at det må være et høyt prioritert mål i det pågående planarbeidet i Oslo å legge til rette for en boligproduksjon i samsvar med det demografiske behovet.

– De siste 5 årene har det blitt 10.000 flere husholdninger enn boliger i Oslo. Dette bidrar til å skape et press på prisene og til at stadig flere med normale lønninger har problemer med å bli boligeiere, skriver han.

OBOS-sjefen mener at boligproduksjonen først og fremst må skje i de store nye utviklingsområdene og områdene som pekes ut for bymessig utvikling.

– Utbygging av småhusområder vil uansett bidra lite til boligforsyningen i Oslo. Vi mener at man i stedet må legge vekt på offensiv fortetting og økte byggehøyder, særlig i de store nye utviklingsområdene og i områdene som pekes ut for bymessig utvikling. Det vil være nødvendig for å bygge nok boliger, få til en effektiv utnyttelse av infrastrukturen og samtidig ta vare på dagens variasjon i byens boligområder, blant annet småhusområdene.

I tillegg er OBOS opptatt av at revisjonen må bidra til at småhusplanen gir større forutsigbarhet og at bruken av kommunalt skjønn reduseres for blant annet å sørge for mer likebehandling, men også en mer effektiv saksbehandling.

– Det er svært positivt at PBE har fått i oppdrag å se på om det er mulig å forenkle og klargjøre reguleringsbestemmelser slik at behandlingen av byggesaker kan bli enklere, raskere og billigere. Dette er viktig i alle byggesaker, men ved å frigi tid brukt på utbygginger i småhusområdene som betyr lite for den samlede boligtilførselen, vil bygningsmyndighetene kunne få mer ressurser til å behandle de store utbyggingssakene, skriver Kjørberg Siraj.

Generelt mener han at det må legges vekt på å tydeliggjøre bestemmelser som bygningsmyndighetene i dag bruker mye tid og ressurser på, samt se på hva som kan gjøres for å redusere tid brukt på konflikter mellom utbyggere og naboer.

– Ved å skape forutsigbarhet for aktørene og redusere bruken av skjønn, kan saksbehandlingstiden kortes ned.

Powered by Labrador CMS