KJØPTE I FJOR: CapMan kjøpte eiendommen i 2020 av Alliance i Sentrum AS.
KJØPTE I FJOR: CapMan kjøpte eiendommen i 2020 av Alliance i Sentrum AS.

Kjøpte i Oslo sentrum – har planer om å utvikle bygget

CapMan skal utvikle Kristian August gate 10 til funksjonelle og fleksible arbeidsplasser.

Publisert

På vegne av CapMan-selskapet Kristian August gate 10 AS har Dark Arkitekter søkt om rammetillatelse for eiendommen med samme adresse. Søknaden gjelder «rehabilitering, ombygging og tilbygging av eksteriør og interiør for å utvikle bygget til funksjonelle og fleksible arbeidsplasser tilpasset dagens krav til kontorarealer, for videreføring av eksisterende bruk».

Tiltakene det søkes om består blant annet av fasadeendringer mot gateplan og i bakgård, utskifting og oppgradering av tak med nye arker og takopplett, etablering av nytt tilbygg i bakgård og oppgradering av tekniske anlegg.

– Dagens bruk av eiendommen er i vesentlig grad ikke planlagt endret, foruten loftarealet og den innvendige bakgården. Den innvendige oppgraderingen av eksisterende arealer berører totalt ca. 2.180 kvadratmeter BRA, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Tiltakene øker bruksarealet med 531 kvadratmeter

Hjørnegården Kristian Augusts gate 10 er oppført i 1873, og utgjør med sin sentrale beliggenhet en viktig del av den homogene murgårdsbebyggelsen i Oslo sentrum fra århundreskiftet. Bygården består av 4 etasjer med kjeller og loft, og har en åpen bakgård, som tidligere har vært tilbygget og gjenbygget.

– Tidligere virksomhet i eiendommen har blant annet bestått av en lue og hattefabrikk, drevet av Th. C Holm & Sønn. Eiendommen har tidligere hatt to forretninger på gateplan. I dag huser eiendommen forskjellige kontorleietakere i alle etasjer, og sist godkjente bruk av loftet fra 1978 er kantine med kjøkken, møterom, lager og kontor, skriver Dark Arkitekter.

CapMan kjøpte eiendommen i 2020. Selger var Alliance i Sentrum AS.

Powered by Labrador CMS