Aktuelt:

ANERKJENNELSE: Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse, mener støtten fra Norges Forskningsråd er en anerkjennelse av selskapets arbeid med helsefremmende stedsutvikling.

Får 16 mill. for å forske på helsefremmende stedsutvikling

Linstow er i gang med en storsatsing på helsefremmende stedsutvikling og har nå fått 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for å forske på temaet.

Publisert Sist oppdatert

Det er sammen med forskningsinstituttet SINTEF at Linstow skal utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Forskningsprosjektet «Building Health – helsefremmende stedsutvikling» er blitt tildelt 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet har en total ramme på 32 millioner kroner.

– Jeg er utrolig glad for denne støtten fra Forskningsrådet. Det er en anerkjennelse av at arbeidet vi gjør, der vi ser på helse og eiendom i sammenheng, ligger helt i forskningsfronten og representerer noe nytt for eiendomsbransjen. Gjennom en mer helhetlig planlegging av bygg og nærmiljø, der kunnskap om hva som gir bedre folkehelse for den enkelte integreres i utviklingsprosessen, kan vi på sikt bidra til et bedre samfunn. Forskning viser at bygg og nærmiljø ikke alltid tas i bruk slik det er planlagt, og det er behov for mer kunnskap om hvordan et sted kan bli helsefremmende i praksis, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

Prosjektperioden er på fire år og Linstow og SINTEF skal sammen utvikle helsefremmende fysiske og sosiale løsninger som skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosesser.

– Den støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd er svært viktig, og prosjektet vil kunne sette Linstow i stand til å tilby helt unike produkter i markedet. Målet er bomiljø og nærområder som stimulerer til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet blant innbyggere og brukere. Vi vil se på hva som motiverer og engasjerer innbyggere til en aktiv livsstil uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, og dermed hvordan tilrettelegging av fysiske omgivelser må skje. Vi vil også se på hvordan tilretteleggelser i fysisk miljø kan bidra til å utsette eller redusere behov for omsorgstjenester, f.eks. for eldre med og uten kognitiv svikt. Det skal utvikles konsepter som både kan integreres i større utviklingsprosjekter og i mindre infill-prosjekter, sier Aaser.

Linstow har jobbet med helserettet eiendom helt siden 2010, da selskapet kjøpte Romerike Helsebygg. Etter en stund bestemte Linstow seg for at helse skulle bli et satsingsområde for selskapet. Nå vil selskapet blant annet jobbe med helsefremmende stedsutvikling på Sjøparken Agnes, som de kjøpte 50 prosent av i fjor sommer. Målet er å allerede på tegnebrettet få helsefremmende og forebyggende tiltak inn i prosjektet.

Powered by Labrador CMS