Eiendommen som skal utvikles har kanskje Vestfolds råeste beliggenhet
Eiendommen som skal utvikles har kanskje Vestfolds råeste beliggenhet

Linstow inn i milliard-utbygging i Stavern

Linstow har kjøpt 50 prosent av Agnes Utvikling og vil sammen med Grendahl Holding utvikle en ny bydel i Sjøparken Agnes.

Publisert Sist oppdatert

Eiendomsutvikleren Petter Grendahl har jobbet med Sjøparken Agnes helt siden 2004. Han kjøpte etter hvert ut partneren Thore Liverød og utviklet prosjektet alene. 75 leiligheter og 8 sjøhus ytterst mot sjøen er allerede ferdigstilt og under bygging. Nå går eiendomsselskapet Linstow inn i prosjektet med en eierandel på 50 prosent.

De to partnerne skal fullføre utviklingen på ca. 600 boliger og ca. 80 000 kvadratmeter næring. Den nye bydelen vil være en naturlig videreutvikling av det allerede kjente og prisbelønte prosjektet Sjøparken. Det blir særlig fokus på helse, et segment Linstow har sett seg ut som et hovedsatsingsområde i årene fremover.

Agnes er et tidligere industriområde, med en historie på 150 års produksjon av fyrstikker, sponplater og takplater. I tillegg til nye boliger, skal det bygges næringslokaler for kafeer, butikker og andre tjenester. Målet er å skape et helsefremmende byrom som er tilgjengelig og som gir livskvalitet for beboerne. Universell utforming skal få en hovedprioritet i utviklingen av Sjøparken Agnes.

– En helsefremmende stedsutvikling betyr at vi som utbyggere allerede på tegnebrettet tar inn kunnskap om hva som er helsefremmende og forebyggende for de som skal bo her. En bevisstgjøring av denne kunnskapen på et så tidlig tidspunkt kan bidra til økt livskvalitet og gir fordeler for de som velger å bosette seg her. Vi som utviklere kan påvirke dette gjennom en bevisst og planlagt utforming av eiendom og områder, sier Hege Hidle Aaser, leder for helsesatsingen i Linstow.

Hun legger til at Linstow har forvaltet og utviklet helsehus snart ti år, og dermed sett et behov for innovasjon i eiendomsutvikling for å nå målene om bedre folkehelse og økt bærekraft i det offentlige tjenestetilbudet.

Agnes Utvikling og Linstow samarbeider også med SINTEF om å planlegge den helsefremmende utviklingen av den nye bydelen på Agnes.

– Vi ønsker å se mennesket i boligen. Med dette som utgangspunkt skal utvikler ta et skritt vekk fra alder og rene målgrupper, og i stedet se på hele livsløpet overordnet. På den måten favnes et tverrsnitt av samfunnet, sier Cecilie Sanden, daglig leder i Agnes Utvikling AS.

– Å utvikle boliger i sentrum av en større by er stort sett forutsigbart for en utbygger. Vi vil gjennom utviklingen av bydelen vise hvordan eiendomsbransjen gjennom samarbeid og planlegging av stedsutvikling kan legge til rette for gode tjenester, mer forebygging og attraktive bomiljøer, da dette vil gi merverdi for den som bor, for den som bygger og vekst for kommunen hvor utviklingen finner sted.» sier Linstows konsernsjef, Per Mortensen.

– Vi er meget entusiastiske til de tanker og ideer for nyskapende utvikling som Linstow introduserer. Den nye helsefremmende stedsutviklingen er en videreføring og forsterkning av konseptet Sjøparken, og Linstows ideer bygger videre på de naturgitte/sterke kvalitetene som stedet har», sier Petter Grendahl, eier av Grendahl Holding AS.

Se Estate Play om byutviklerne som må tilby alt:

Powered by Labrador CMS