UTVIKLING: – Det var god enighet mellom oss om de tre beste tilbudene, sier Kjersti Folvik i Oslobygg og Terje Lorentzen i Linstow.

Disse arkitektene vant konkurransen om den gamle veterinærhøgskolen

Eierne fikk 28 tilbud med over 130 store og små arkitektkontorer og konsulenter involvert da de utlyste arkitektkonkurransen.

Publisert Sist oppdatert

Oslobygg og Linstow eier hver sin del av Den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Tidligere i høst lyste de ut et parallelloppdrag med tanke på å utvikle området til en inkluderende og mangfoldig del av byen.

De tre beste tilbudene kom fra lag ledet av LPO, A-lab og Pir2, og disse er nå blitt innstilt til å få oppdraget.

– Oppdraget har ført til en debatt om honorar og omfang. Vi ønsket en prosess med langt tidligere involvering av fagfolk og på et mer overordnet nivå enn vi vanligvis har. Det var nok uvant for mange, men en stor del av tilbudene viser likevel at mange har forstått hva vi ønsker å oppnå, sier divisjonsdirektør Kjersti Folvik i Oslobygg. 

KREMEIENDOM: Den gamle veterinærhøgskolen skal bli en ny bydel.

Eierne var ute etter helhetsgrep og åpne strategiske innspill til hvordan utvikle 50 mål store eiendommen best mulig. 

– Det svarte flere av tilbyderne meget godt på, mens andre beskriver leveranser og detaljeringsnivå tilhørende senere faser, påpeker hun. 

Oppdragsforståelse

Evalueringen er gjort av Linstow og Oslobygg ut fra kriteriene «Oppdragsforståelse» og «Nøkkelpersoner og tilbudt team», hvor oppdragsforståelsen ble vektet med 70 prosent.

– Det var mange gode tilbud, men det var god enighet mellom Oslobygg og oss om de tre beste. Nå løper en 15 dager lang klagefrist før vi kan signere kontrakt for oppdragene. Dette er en stor milepæl i arbeidet vårt, og vi gleder oss til å se hva som kommer av leveranser, sier utviklingsdirektør Terje Lorentzen i Linstow. 

Utstilling og samskaping

I januar blir det oppstartsmøte med de tre som får kontraktene. Utredningsfasen er beregnet til ca. fire måneder, og parallelloppdraget munner ut i en utstilling av de tre leveransene til våren med mulighet for medvirkning, samt en påfølgende samskapningsprosess med sentrale aktører, ifølge meldingen.

– Vi har satt av andre halvår 2024 til en samskapningsprosess, hvor vi ønsker å diskutere forslagene knyttet til målene for området med andre premissgivere før den formelle planprosessen starter. Dette er en ny måte å planlegge på – og vi er spente på om denne arbeidsformen kan tilrettelegge for enda mer spennende og innovativ byutvikling, påpeker Folvik og Lorentzen.

Lagene

De tre beste tilbudene kom altså fra LPO, A-lab og Pir2. A-lab har med seg Fabel, Arcgency, Natural State, UiO/Include og Multiconsult. LPOs lag består av LPO arkitekter, Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, WSP og BARK rådgivning, mens Pir2 har med seg Built, Local, Briq, Growlab Oslo, U.reist, Bærekraftig liv, Insam, SustEvo og Føreland rådgivning.

Powered by Labrador CMS