Aktuelt:

MULIGHETER: Newsec-sjef Jon H. Dahlberg Årstad mener eiendomsselskapene som satser grønt vil oppnå økte verdier.
MULIGHETER: Newsec-sjef Jon H. Dahlberg Årstad mener eiendomsselskapene som satser grønt vil oppnå økte verdier.

Kronikk: Grønne bygg blir verdivinnerne

Undersøkelsen fra BDO rundt norske eiendomsselskapers manglende fokus på bærekraft vekker oppsikt. De store må vise vei og samarbeid er løsningen. Kartlegging og tiltak innen bærekraft er antakelig blant de mest kommersielt interessante aktivitetene gårdeierne bør gjøre i dagens marked.

Det store samtaleemnet for oss som jobber med næringseiendom om dagen, er resultatene fra undersøkelsen BDO har gjennomført blant små- og mellomstore eiendomsselskaper. Kun 9 prosent av selskapene i undersøkelsen svarer at de rapporterer på sine bærekraftstiltak. Til sammenligning svarer henholdsvis 17 og 20 prosent det samme for bygg- og anlegg og handel. Av eiendomsbedriftene som gjennomfører tiltak på bærekraft, svarer nesten 7 av 10 at tiltakene iverksettes for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Bare 14 prosent oppgir at de ser nye forretningsmuligheter i bærekraftstiltak. Det er oppsiktsvekkende.

I en oppfølgingssak kommenterer adm. dir. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom tallene. Hun mener at undersøkelsen gir et skjevt inntrykk av bransjen. Tellevik Dahl uttaler til Estate Nyheter at medlemmene hennes går foran, brøyter vei og utvikler nye forretningsmodeller hvor bærekraft er driveren. Dermed blir det enklere for de mindre å lære av de større og følge etter.

Norsk Eiendom har helt rett i at de store aktørene har kommet betydelig lenger i bærekraftarbeidet enn de små. Mange er dyktige og investerer mye. Men vi må ikke lure oss selv til å tro at eiendomsbransjen har kontroll på den grønne omstillingen som treffer oss. Norsk Eiendom spiller en viktig rolle i en bransje i kraftig omveltning. Vi kan ikke forvente at alle små eiendomsselskaper har tilstrekkelige ressurser til å sette seg inn i og deretter på egen hånd gjennomfører tiltak som kommer som følge av EUs taksonomi. Men vi må kunne forvente at man i dette viktige arbeidet deler kunnskap i ulike fora for mest mulig effektiv ressursutnyttelse.

I Newsec erfarer vi den sterkt økende kommersielle verdipåvirkningen de ulike interessegruppene utøver inn mot bygg og eiendomsselskaper. Primærdriverne er i første rekke investorer, leietakere og banker. Vårt beste kommersielle råd er å ta bærekraft på ytterste alvor. Det har til nå vært liten forskjell i pris og leie på grønne og brune bygg. Dette vil endre seg. Newsec, som er størst på verdivurderinger av næringseiendom i det nordiske markedet, ser en betydelig endring i aktørenes grønne prioriteringer og forventer at trenden akselereres ytterligere.

McKinsey har listet eiendom som den bransjen med nest størst potensial for grønn verdirealisering. Dette er en reise som knapt har startet, men som blant annet taksonomien og krav om klimaregnskap vil sette høy fart på. Eiendomssektoren er det store problemet og en versting i bidraget til CO2 utslipp. Innsikt fra bransjen er et godt utgangspunkt til å være en pådriver i å løse problemene.

Vi ser store kommersielle muligheter i grønn omstilling for eiendomsinvestorer og utviklere. Etterspørselen etter grønne bygg øker raskt. Og det driver som vi vet priser.

Eiendomssektoren, inkludert entreprenørbransjen, er en stor verdiskaper og en stor arbeidsgiver. Mange jobber for mindre underleverandører, som raskt blir irrelevante om de ikke forstår betydningen av den grønne omstillingen vi er på vei inn i. Eiendom Norge blir en viktig aktør fremover som et talerør for bransjen, men forhåpentligvis også et senter for «best practice». Vi er tjent med å løfte frem suksesshistoriene som vi alle kan lære av. Utfordringene står vi i sammen. Løsningen ligger i FNs bærekraftsmål nr 17 - Samarbeid. Utgangspunktet for å løse et hvert problem er å faktisk innse at vi har et.

Powered by Labrador CMS