Aktuelt:

GÅR FORAN: Tone Tellevik Dahl mener de større eiendomsaktørene går foran i bærekraftsarbeidet.
GÅR FORAN: Tone Tellevik Dahl mener de større eiendomsaktørene går foran i bærekraftsarbeidet.

Norsk Eiendom: – Vår bransje ser forretningsmuligheter i bærekraft

Norsk Eiendoms adm. direktør mener undersøkelsen som viser en eiendomsbransje som ikke ser forretningsmuligheter i bærekraft gir et skjevt inntrykk. – Hovedtyngden i norsk eiendomsbransje består av de større selskapene, som gjør strategiske valg for å innfri bærekraftsmål hver dag.

Det var i en oppsiktsvekkende undersøkelse, som rådgivningsfirmaet BDO har gjort blant over 1.200 små og mellomstore bedrifter, at det kom frem at eiendomsselskapene ikke så forretningsmuligheter innenfor bærekraft. Bare 14 prosent av eiendomsselskapene i undersøkelsen så forretningsmuligheter i bærekraftstiltak og 10 prosent svarte at de ikke hadde noen rapportering av bærekraftstiltak.

Norsk Eiendom er bransjeforeningen som organiserer eiendomsselskapene, og da hovedsakelig de større aktørene. Adm. direktør Tone Tellevik Dahl mener SMB-undersøkelsen ikke er representativ for de store aktørene.

– Det må ikke bli et etterlatt inntrykk at eiendomsbransjen ikke ser mulighetene i bærekraftig byggeri, for det gjør de, sier hun til Estate Nyheter.

Hun mener undersøkelsen til BDO gir viktig innsikt i hvordan det står til med bærekraftsarbeidet i de mindre selskapene. Men det gir ikke et riktig bilde for eiendomsbransjen som helhet.

– Hovedtyngden i norsk eiendomsbransje består av de større selskapene, som gjør strategiske valg for å innfri bærekraftsmål hver dag. Ikke fordi de må, men fordi det er lønnsomt. Det sier seg selv at de store selskapene, med mer kapital, er kommet lenger enn de små. Vår oppfatning er at de har tatt på seg ledertrøya innen bærekraft. Vi har kommet langt med miljømessig bærekraft og bransjen blir stadig bedre til å levere på sosial bærekraft, sier Norsk Eiendom-sjefen og fortsetter:

– Våre medlemmer går foran, brøyter vei, og utvikler nye forretningsmodeller hvor bærekraft er driveren. Dermed blir det enklere for de mindre å lære av de større og følge etter.

Norsk Eiendom gir ut flere veiledere og verktøy som alle eiendomsselskaper, uavhengig av størrelse, kan bruke i sitt bærekraftsarbeid.

– Vi har høy trafikk på disse nettsidene, noe som tyder på at de blir brukt. Dette bidrar til at arbeidet med systematisk ærekraftsarbeid blir enklere, også for de mindre aktørene.

Sammen med Grønn byggallianse forvalter vi også eiendomssektorens veikart mot 2050. Nær 100 av de større selskapene har signert strakstiltakene til veikartet, og mange har også signert vs 2.0 som vi lanserte i høst. Dette understreker at bransjen ser at det er forretningsmessig lønnsomt velge bærekraftige løsninger, sier Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl forteller at bransjen har vært klar for å få kvantitative kuttkrav i teknisk forskrift, uten at nasjonale politikere har fulgt bransjens råd om dette ved årets revisjon.

– Eiendomsbransjen er den glemte utslippskjempen, men vi jobber kontinuerlig med å kutte utslipp, selv om myndighetene henger etter med insentiver og krav, sier Tellevik Dahl.

Powered by Labrador CMS