PENGER I BÆREKRAFT? Eiendomsbransjen er ikke bevisst på pengene som ligger i bærekraft.
PENGER I BÆREKRAFT? Eiendomsbransjen er ikke bevisst på pengene som ligger i bærekraft.

Eiendomsbransjen ser ikke forretningsmuligheter i bærekraft

En fersk undersøkelse gjennomført av BDO viser at bare en av ti eiendomsselskaper rapporterer på bærekraftstiltak og bare 14 prosent ser forretningsmuligheter i bærekraftstiltak

Publisert

Rådgivningsselskapet BDO har gjennomført en undersøkelse blant 1.200 små og mellomstore bedrifter over hele landet, hvor de har svart på spørsmål om markedsutsikter, digitaliseringsarbeid og bærekrafsarbeid. Undersøkelsen har også gått i dybden på bransjer som bygg- og anlegg, tjenesteytende og eiendom.

Selv om bærekraft er et ord som brukes mye i eiendomsbransjen, tyder mye på at det er mer prat enn faktisk handling og klare strategier hos aktørene. Kun 9 prosent av eiendomsselskapene i undersøkelsen svarer at de rapporterer på sine bærekraftstiltak. Til sammenligning svarer henholdsvis 17 og 20 prosent for bygg- og anlegg og handel.

– Det er i økende grad et krav fra både privat- og offentlig sektor å redegjøre for bærekraftig virksomhet, også i anbudsprosesser, sier Anders Ramberg, partner i BDO og bransjeleder eiendom.

Av eiendomsbedriftene som gjennomfører tiltak på bærekraft, svarer nesten 7 av 10 at tiltakene iverksettes for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Dette er prisverdig, men overraskende, mener Ramberg. For kun 14 prosent oppgir at de ser nye forretningsmuligheter i bærekraftstiltak.

– Dette er et nærmest oppsiktsvekkende lavt tall, sier Ramberg.

Selv om SMB-segmentet inntil videre sjeldent er direkte berørt av krav, kan de holdes ansvarlig som underleverandører til større virksomheter eller det offentlige. Om de mindre virksomhetene ikke klarer å levere på de samme kravene, vil de kunne gå glipp av oppdrag.

– Små og mellomstore bedrifter med etterprøvbare bærekraftsrapporter kan ikke bare bli en attraktiv underleverandør; de kan også få tilgang på mer gunstige finansieringsmuligheter gjennom «grønne lån. Også som arbeidsgiver vil en bærekraftig profil være avgjørende for å tiltrekke seg, og beholde, de beste hodene, sier Ramberg.

Samtidig har et flertall av eiendomsselskapene gjennomført tiltak for bærekraftig utvikling av virksomheten (54 prosent svarer bekreftende på spørsmålet) og 25 prosent av de som utfører tiltak, måler dem.

– Selv om det er gledelig å se hvordan eiendoms-SMBer landet over har tatt miljøutfordringene på alvor og har begynt å endre måten de arbeider på, kunne flere med fordel økt bevisstheten også rundt de dimensjonene av bærekraft som handler om sosiale forhold og selskapsstyring, sier Ramberg.

Han mener bærekraft er blitt en kritisk suksessfaktor for næringslivet.

– Det har stor verdi å gjennomføre, måle, rapportere på tiltakene - samt kommunisere dette arbeidet både internt i egen organisasjon og eksternt til dine interessenter og målgrupper, avslutter bransjelederen.

Powered by Labrador CMS