Juss:

SAKSØKT: Olav Thons selskap Thongård er saksøkt av en mann som krever erstatning fordi han mister utsikten.
SAKSØKT: Olav Thons selskap Thongård er saksøkt av en mann som krever erstatning fordi han mister utsikten.

Krever erstatning etter å ha fått Thon som nabo

Mener nybygg i regi av Thongård ødelegger utsikten og soloppgangen.

Publisert

«På grunn av høy bebyggelse på felt 8 blir utsikten borte mot øst. Vi får aldri se en soloppgang eller ha sol fra øst og gjenboerforholdene blir betydelig forringet».

Dette var utgangspunktet for en rettssak i Oslo tingrett denne uken, hvor en mann har saksøkt selskapet Thongård AS med krav om erstatning. Mannen, som er bosatt på Lørenskog, mener at et nytt leilighetsbygg i regi av Thongård vil redusere verdien av hans egen leilighet.

Thongård er eid av Olav Thon Gruppen.

Mannen krever 1.675.900 kroner i erstatning. Beløpet er regnet ut ved at mannen har sammenlignet nyboligpriser i nabobygg.

Thongård bestrider mannens krav i sin helhet. I retten ble det vist til at den aktuelle utbyggingen ligger innenfor det som med rimelighet måtte forventes da mannen kjøpte sin leilighet i 2011/2012. Også dette bygget ble oppført av Thongård. Det er vist til at mannen kjøpte leilighet sentralt i et utviklingsområde, og at han fikk informasjon om dette i forbindelse med kjøpet.

I tillegg har Thongård gjort gjeldende at ulempen mannen påføres ikke er verre enn det som er vanlig i tilsvarende strøk.

Etter Thongårds syn kan heller ikke tapsberegningen ikke nå frem, fordi mannen har valgt å bruke nyboligpriser som grunnlag for verdien av sin leilighet som er nærmere ti år gammel.

Saken gikk over to dager, hvor det også var lagt inn befaring i utbyggingsområdet på Lørenskog. Dom i saken er ventet om et par uker.

Advokat for Thongård var Rolf Markussen v/ advokatfullmektig Elisa Eichstetter, mens mannen prosederte seg selv i retten.