NEI: Det blir neppe boligblokker på denne adressen.
NEI: Det blir neppe boligblokker på denne adressen.

Kommunen sa nei til fire blokker

«Det tenkte boligområdet vil bli liggende i et eksisterende næringsareal i et særs støyutsatt område, der det blant annet vil bli vanskelig å oppnå god bokvalitet».

Publisert

Slik lyder deler av planutvalgets vedtak for noen dager siden, en avgjørelse som dessuten ikke kan påklages. Dermed måtte plankonsulent Sandbakk & Pettersen arkitekter informere tiltakshaver Eiendomspartner at de bare kan glemme å bygge boligblokker i Holssletta Næringspark i Ålesund.

Eiendomspartner eier et utdatert næringsbygg helt øst i næringsparken, i krysset mellom de trafikkerte veiene E39 og Fv110. Dette er noen hundre meter fra det store kjøpesenteret på Moa og rett ved et etablert boligstrøk. Der har de siden 2006 hatt planer om å erstatte bygget fra 1960-tallet med et moderne næringsbygg på nesten 5.000 kvadratmeter over fire etasjer og kjeller.

LES OGSÅ: Skal bygge blokker rett ved stadion

I tillegg luftet de i våres muligheten for bygge fire blokker i fem etasjer på den samme tomta, en sak som ble politisk behandlet rett før ferien og altså endte i avslag.

- Området er i dag et næringsområde med utdatert bebyggelse og store parkeringsarealer. En transformasjon vil være bedre tilpasset friområder, boligområder og senterområdet. Gjeldende bestemmelser fra 80-tallet er fullstendig utdatert og etter vår mening lite fremtidsrettet, heter det blant annet i planinitiativet deres fra februar.

LES OGSÅ: Salgssuksess i øvre prisklasse

Planutvalget spiller også inn behovet for fremtidig næringsareal i dette området - der flere steder er omregulert til boliger.

- Det har vært press på omdisponering av næring-/industriareal til blant annet boliger de siste årene. Det kan stilles spørsmål ved om dette er en utvikling som bør fortsette. På sikt vil det være uheldig om for mange eksisterande næringsarealer blir omdisponert til andre formål, heter det blant annet.

Kjell Olav Holen og Lovise Sollid Jacobsen eier halve eiendommen hver, og sitter som styreleder og daglig leder i selskapet Eiendomsutvikling. De ser det ifølge sakspapirene som positivt med fortetting av boliger i randsonene til senterområdene Moa og Spjelkavika.

LES OGSÅ: Brutal snuoperasjon etter konkurs

Estate Nyheter har spurt dem om antall leiligheter, utviklingskostnad, tidshorisont og ikke minst hva de gjør videre etter planutvalgets avslag, men de ønsker ikke svare på de spørsmålene.

- Inntil videre tar vi Ålesund kommunes svar til etterretning, er alt Lovise Sollid Jacobsen vil si.