STERKT: Liv Malvik og KMC Properties leverer et godt tredje kvartal.
STERKT: Liv Malvik og KMC Properties leverer et godt tredje kvartal.

KMC Properties med sterkt resultat i sitt første Q3

Eiendomsselskapet ble etablert i 2020 og leverer nå et driftsresultat på 46,2 millioner kroner, opp fra 30,9 millioner i forrige kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Trondheim-baserte KMC Properties har fokus på industri- og logistikkeiendommer. Selskapets netto driftsinntekter økte 8 prosent til 55,6 millioner kroner i forhold til andre kvartal, ifølge en børsmelding.

- Leieinntektene steg fra 53,7 millioner kroner i andre kvartal til 57,7 millioner kroner i tredje, hovedsakelig drevet av merinntekter fra nye investeringer. Vi fortsatte å levere på vår ambisiøse vekststrategi i perioden, som var preget av flere verdiøkende oppkjøp og kulminerte i en vellykket rettet emisjon, sier administrerende direktør Liv Malvik blant annet.

Netto inntekter fra eiendomsforvaltning økte til 20,9 millioner kroner fra 14,9 millioner i forrige kvartal. Selskapet kunngjorde i perioden kjøp av en industrieiendom på Mongstad i Vestland, og mottok aksept på et betinget tilbud om kjøp av et produksjonsanlegg i Danmark. I tillegg har de undertegnet en intensjonsavtale med Slakteriet om å bygge et lakseslakteri ved Florø i Vestland, og avtale med Oppdal Spekemat om bygging av et nytt produksjonsanlegg i Oppdal i Trøndelag.

Økning på 20 prosent

- Så langt i år har vi annonsert fire oppkjøp og tre utviklingsprosjekter, noe som øker porteføljen vår av logistikk- og produksjonseiendommer i Norden. Ved utgangen av tredje kvartal var vår portefølje verdsatt til 3,7 milliarder kroner, noe som representerer en økning på 20 prosent hittil i år, påpeker Malvik.

For å finansiere selskapets pågående vekstinitiativer gjennomførte de en rettet emisjon på 300 millioner kroner i september, noe som ytterligere styrket deres finansielle stilling. Selskapet melder at de har et solid grunnlag for vekst, inkludert en sterk finansiell posisjon, en stadig mer diversifisert eiendomsportefølje og en håndgripelig pipeline av nye muligheter.

Malvik er fortsatt trygg på å nå sitt strategiske mål om en eiendomsportefølje på 8 milliarder kroner innen utgangen av 2025.

Powered by Labrador CMS