Aktuelt:

KLAGE: Dette boligkomplekset på Frogner i Oslo var eid Fevziye Kaya Sørebø, som ble skutt og drept på åpen gate i april i år. Prosjektet håndteres nå av dødsboet, som jobber med å ferdigstille eneboligen.
KLAGE: Dette boligkomplekset på Frogner i Oslo var eid Fevziye Kaya Sørebø, som ble skutt og drept på åpen gate i april i år. Prosjektet håndteres nå av dødsboet, som jobber med å ferdigstille eneboligen.

Klage på drapsofferets byggeprosjekt havner hos Statsforvalteren

Dødsboet til Fevziye Kaya Sørebø ønsker å ferdigstille dette byggeprosjektet. Nå er det opp til Statsforvalteren å avgjøre om byggetillatelsen er gitt på riktig grunnlag.

Publisert

28. april i år ble Fevziye Kaya Sørebø (51) skutt og drept på Frogner i Oslo. Drapsmannen meldte seg selv til politiet på E18 i Bærum kort tid etter. Han ble pågrepet med våpen i bilen.

Den pågrepne mannen hadde i lengre tid vært involvert i en strid rundt flere byggeprosjekter i Oslo, hvor han var prosjektleder. Prosjektene var eid av Fevziye Kaya Sørebø og hennes avdøde ektemann. Ektemannen gikk bort i 2018.

I desember 2020 omtalte Estate Nyheter byggetvisten i Kristinelundveien på Frogner, hvor Fevziye Kaya Sørebø gikk etter prosjektlederen da problemene tårnet seg opp under byggeprosessen.

Oslo tingrett slo i desember 2020 fast at prosjektlederen handlet erstatningsbetingende uaktsomt i forbindelse med byggeprosjektene, og dømte ham til å betale 11,8 millioner kroner i erstatning til kvinnen.

Dødsboet vil ferdigstille byggeprosjekt

Oslo kommune ga 16. mars 2021 rammetillatelse for ombygging og ferdiggjøring av eneboligen på bildet, som er beliggende i Kristinelundveien på Frogner. Den 6. april 2021, altså flere uker før Fevziye Kaya Sørebø ble drept, ble vedtaket påklaget av naboer. I klagen ble det blant annet påpekt at tidligere ulovlig utførte tiltak måtte ordnes opp i.

Dagen før Fevziye Kaya Sørebø ble drept, ble klagen tilbakevist i brevs form av Niels Torp+ Arkitekter AS, som er ansvarlig søker for prosjektet.

I midten av mai 2021 kommenterte plan- og bygningsetaten i Oslo klagen i et brev som ble sendt til naboen. Etaten skriver at de ikke kan se at det er uklarheter knyttet til rammetillatelsen, og kommunen gir en frist til 20. mai for eventuelle suppleringer til klagen.

- Dersom dere ønsker å trekke klagen, ber vi om bekreftelse på dette innen samme dato, skriver etaten videre.

Kluge Advokatfirma opprettholder klagen på vegne av nabo i brev av 19. mai 2021.

Noen dager etterpå gir Niels Torp+ Arkitekter AS beskjed til plan- og bygningsetaten om at tiltakshaver nå er Fevziye Kaya Sørebøs dødsbo.

- Godt nok tilpasset omgivelsene

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. For et par uker siden videresendte plan- og bygningsetaten klagen på rammetillatelsen over til Statsforvalteren for behandling.

- I klagen anføres det i hovedsak at bygget må senkes til tidligere godkjente nivå, og at det må gjøres ytterligere tilpasninger av terreng og beplantning. Det anføres også at ettersom det ikke er stilt vilkår om riving i rammetillatelsen, er dette en saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på vedtakets innhold, oppsummerer plan- og bygningsetaten i Oslo i brevet til Statsforvalteren.

- Etaten mener tiltaket ikke er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplan, verken når det gjelder høyde eller utnyttelse, og at tiltaket er godt nok tilpasset omgivelsene. Hva gjelder utomhusplanen, er denne grundig utarbeidet av søker. Arbeidene er ansvarsbelagt, og vegetasjon, utforming og plassering er beskrevet i planen, skriver etaten videre.

- Klagen anbefales ikke tatt til følge, avslutter plan- og bygningsetaten i sitt brev til Statsforvalteren.

Powered by Labrador CMS